Gekozen voor het analysesysteem? Zorg dan voor een geldig staal van al je mestopslagen!

We lopen binnenkort alweer tegen het einde van het jaar aan. Tijd om na te gaan of je voor jouw mestopslagen een geldige mestanalyse hebt!

Voor alle mestcodes die van toepassing zijn op je bedrijf heb je een keuze gemaakt tussen het systeem van analyse of forfait.  

Indien je voor één of meerdere mestcode(s) voor het analysesysteem hebt gekozen, zorg er dan voor dat je een geldige analyse hebt voor de bepaling van samenstelling van de betreffende eindstocks


Net als vorig jaar wordt de samenstelling van de stock automatisch bepaald, dit in deze volgorde:

  • Heb je een BSM  voor een bepaald varkensmesttype aanvaard? Dan wordt deze waarde als opslagwaarde gebruikt.

  • Indien niet, geldt de meest recente analyse, genomen tussen 1.10.2020 en 31.12.2020.

  • Heb je geen geldige analyse, dan wordt het jaarlijks gemiddelde van alle vrachten van 2020 genomen. Hiervoor moeten er wel minstens 2 vrachtanalyses gekend zijn voor 2020.

  • Indien niet, dan wordt de analyse gekozen, genomen tussen 1.1.2021 en 15.02.2021.

  • Indien geen geldig staal, én als voor dit mesttype een forfait bestaat, wordt de forfaitaire waarde toegepast. 

Let op! Indien er dus géén forfait bestaat (denk aan dikke en dunne fractie na scheiding, mengeling, etc.), ben je niet in orde. Daarvoor krijg je een boete én wordt de inhoud van de eindstock op nul gezet. Breng dit dus tijdig in orde!


Wil je jouw keuze voor bepaling van de mestsamenstelling voor een of meerdere mestcodes wijzigen? Doe dit dan vóór je in het voorjaar de eerste vracht mest hebt afgezet én dit ten laatste op 15 februari! 


Wens je meer info? Contacteer een DLV-adviseur!

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten