Geen verlenging van de Covid-maatregelen inzake omgevingsvergunningsaanvragen en ruimtelijke planprocessen

Eerder meldden we al dat er ten gevolge van de Corona-crisis uitzonderlijke wijzigingen werden doorgevoerd in de procedure van de omgevingsvergunningsaanvragen. Via publicatie van het besluit op 24 maart had de Vlaamse Regering immers het nooddecreet uitwerking gegeven door onder meer volgende zaken toe te passen:

  • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020;

  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020;

  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen);

  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen);

  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen;

  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Deze noodmaatregelen zijn nog steeds van toepassing op alle vergunningsaanvragen en administratieve beroepen ingediend vóór 24 maart, die op 24 maart in behandeling zijn bij de bevoegde vergunningverlenende overheid, en waarin nog geen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing is genomen door de bevoegde vergunningverlenende overheid in laatste administratieve aanleg. Tevens gelden deze regels ook op de vergunningsaanvragen en administratieve beroepen ingediend vanaf 24 maart tot en met 24 april 2020. 

Wat na 24 april?


De einddatum van de noodmaatregelen kwam in zicht en nu heeft de Vlaamse Regering beslist dat er géén verlenging zal komen van deze bijzondere regels na 24 april.

Dit heeft tot gevolg dat, voor dossiers die worden ingediend na 24 april, de gewone beslissingstermijnen zoals geldend vóór de Corona-crisis opnieuw van toepassing zijn, zo ook de termijn om een openbaar onderzoek te voeren, alsook de termijn dat een beroep kan worden ingediend. Er zal dan geen optionele noodverlenging meer zijn met 30 of 60 dagen van de beslissingstermijnen of beroepstermijn.
De lopende openbare onderzoeken die eerder werden opgeschort door de Corona maatregelen, zullen dus na 24 april worden verdergezet. Ook nieuwe openbare onderzoeken zullen kunnen worden opgestart vanaf 24 april.

Ook de bijzondere maatregelen die getroffen werden door het Noodbesluit van 27 maart inzake de ruimtelijke planning worden na 24 april niet verlengd.

Een dossier dat deze week klaar staat voor indiening wacht aldus het best nog tot na 24 april om geen nodeloze termijnverlenging in zijn procedure te riskeren.

Ook is het nog afwachten hoe de opschorting van de openbare onderzoeken en de verderzetting ervan in het loket zullen worden geregistreerd. Het is dus belangrijk om dit goed af te toetsen met de vergunningverlenende overheden. De gemeenten kregen alvast de vraag om de nodige informatie aan te leveren via de aanplakkingen en website.

Vervaltermijn omgevingsvergunningen verlengd met 6 maanden


Op 22 april besliste de regering dat alle omgevingsvergunningen die zouden vervallen tussen 20 maart en 31 december 2020 6 maanden verlengd worden. "Op die manier helpen we particulieren en ondernemers vooruit én geven we de bouwsector een duw in de rug", aldus minister van Omgeving Zuhal Demir.

Ook vergunningen en meldingen van bepaalde duur en vergunningen op proef worden verlengd met drie maanden. Het gaat om vergunningen en meldingen die zouden vervallen tot en met 31 augustus. Door deze aanpassing wil men de economie een duwtje in de rug geven en ervoor zorgen dat deze niet stilvalt. 

Heb je vragen omtrent je omgevingsvergunning? Contacteer een DLV-adviseur!

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten