Geen nieuwe verbintenissen mogelijk voor agromilieumaatregelen en beheersovereenkomsten

Het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid loopt eind dit jaar af. Gezien Europa niet klaar is met haar werk om volgend jaar te kunnen starten, werd de aanvangsdatum van dit nieuwe GLB voor de periode 2021-2027 uitgesteld. Wellicht zal deze op 1 januari 2023 uit de startblokken schieten. Er zullen  specifieke overgangsmaatregelen van kracht zijn tussen het oude en nieuwe GLB. Om die reden kunnen er dit najaar geen nieuwe vijfjarige agromilieuverbintenissen en beheersovereenkomsten aangegaan worden. Landbouwers met een lopende verbintenis hoeven zich geen zorgen te maken: deze lopen gewoon verder.

Onder voorbehoud van de definitieve wetgeving voor deze overgangsmaatregelen, zullen landbouwers met een aflopende verbintenis van een agromilieumaatregel (zoals onder andere subsidie vlinderbloemigen, mechanische onkruidbestrijding en verwarringstechniek in de fruitteelt) nog wel de mogelijkheid hebben -indien ze dit wensen- om de verbintenis met 1 jaar te verlengen. 

Daarnaast zullen uitbreidingen met een verhoging tot maximum 120% van de verbintenisoppervlakte/verbintenisaantal voorafgaand aan het tweede en derde jaar van de lopende verbintenis, ook nog mogelijk zijn dit najaar. Hierbij blijft de einddatum van de lopende verbintenis behouden.  

Een nieuwe vijfjarige verbintenisaanvraag is dus niet mogelijk. Ook een nieuwe vijfjarige verbintenis ter vervanging van een lopende verbintenis kan niet.

Landbouwers wiens beheersovereenkomsten (zoals onder andere perceelsrandenbeheer, soortenbescherming en het onderhoud van kleine landschapselementen) eind dit jaar aflopen, kunnen hun beheersovereenkomst hernieuwen voor een looptijd van 2 jaar indien nog steeds voldaan is aan de instapvoorwaarden. Enkel voor de beheersovereenkomst heggen en houtkanten wordt deze mogelijkheid niet voorzien. Het vergroten van lopende oppervlaktes zal niet kunnen.

Ook hier zijn nieuwe vijfjarige verbintenissen niet mogelijk. 


Heb je vragen? Contacteer een DLV-adviseur!


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten