Geen G-nummerplaat en technische keuring voor paardenhouders

In 2013 voerde de overheid een afzonderlijke nummerplaat in voor landbouwvoertuigen. De G-nummerplaat zorgde voor nogal wat onduidelijkheid.


Waarom eigenlijk die nieuwe nummerplaat?

Het nieuwe kenteken kwam er om de verkeersveiligheid te verbeteren en de strijd aan te gaan tegen de oneerlijke concurrentie bij het wegtransport.

Landbouwers met een ‘vergunning energieproducten en elektriciteit’ mogen accijnsvrije – en dus goedkopere – brandstof gebruiken voor hun trekkers. De vergunning (het mazoutcontingent) wordt verleend door Douane en Accijnzen, maar enkel aan personen die de brandstof uitsluitend voor hun landbouwactiviteiten gebruiken. Daarvoor kijken ze naar de activiteiten die geregistreerd staan in de Kruispuntbank (KBO).

Omdat landbouwtrekkers tegenwoordig snelheden halen van 60 km per uur, worden ze steeds vaker gebruikt voor wegtransport buiten de landbouw. Daarbij rijden ze ook op de goedkopere – rode – diesel…en dat was niet de bedoeling van de accijnsvrijstelling.

Het nieuwe G-kenteken kan enkel door landbouwers met een vergunning ‘energieproducten en elektriciteit’ aangevraagd worden. Kortom, alleen voertuigen met een rode nummerplaat mogen met rode diesel rijden. Dit vergemakkelijkt de controles van politie en inspecteurs van Douane en Accijnzen.

Naast de vereenvoudigde controle kan de nieuwe nummerplaat ook de verkeersveiligheid verbeteren. Omdat landbouwtrekkers vooral op het veld ingezet worden, komen ze maar beperkt op de openbare weg (voor verplaatsing tussen het bedrijf en het veld). Op het vlak van technische keuring waren deze voertuigen dan ook een uitzondering op de algemene regel. Door het toenemend gebruik van tractoren voor andere transportactiviteiten komen ze echter vaker op de openbare weg. Om de verkeersveiligheid te verhogen leek een keuringsplicht dus logisch.


Met de tractor naar de jaarlijkse technische keuring?

In maart besliste de overheid om een periodieke technische keuring in te voeren voor landbouwtrekkers. Ze voorzag daarbij een uitzondering voor tractoren die uitsluitend gebruikt worden voor professionele activiteiten in de landbouw.

En gelukkig werden ook trekkers met een maximaal toegelaten massa (MTM) van minder dan 3.500 kg vrijgesteld van de keuring. Omdat ze weinig gebruik maken van de openbare weg ontsnappen de kleinere tractoren van paardenhouders en hobbygebruikers zo aan de keuringsplicht.

Zwaardere trekkers moeten tweejaarlijks (MTM tussen 3.500 en 7.500 kg) of jaarlijks (boven 7.500 kg) technisch gekeurd worden.

Het Koninklijk Besluit werd van kracht op 1 mei. Voertuigen die na 1 januari 2007 ingeschreven werden, moeten binnen zes maanden bij de keuring geweest zijn. Gebeurde de eerste inschrijving tussen 1 januari 2002 en 1 januari 2007? Dan is er een periode van een jaar voorzien. Tractoren ingeschreven voor 1 januari 2002 moeten ten laatste in oktober 2015 gekeurd zijn.


Wat betekent dit voor paardenhouders?

Als paardenhouder heb je misschien een trekker die je gebruikt voor het onderhoud van de weides, om te hooien, om dieren te transporteren,… En met die trekker verplaats je je beperkt over de openbare weg, net zoals een landbouwer.

Maar als paardenhouder kom je niet gemakkelijk in aanmerking voor een vergunning ‘energieproducten en elektriciteit’ en is het dus niet evident om een G-kentekenplaat aan te vragen. In principe rij je dus met witte diesel. Tenzij je paardenhouderij wel als landbouwonderneming beschouwd wordt door de overheid. Dit bekijk je best met een gespecialiseerde adviseur. Er zijn immers een aantal (financiële) voordelen aan verbonden.

Word je niet ingedeeld als landbouwer en heeft je tractor een MTM van minder dan 3.500 kg? Dan ben je vrijgesteld van de keuring. Met zwaardere tractoren moet je (twee) jaarlijkse naar de keuring.


Het G-rijbewijs en andere gunstmaatregelen?

Naast de nummerplaat, de keuring en het dieselgebruik zijn er nog andere uitzonderingen voor landbouwvoertuigen.

Zo heb je als chauffeur van een tractor - voor uitsluitende landbouwgebruik – genoeg aan een G-rijbewijs. Ben je geboren voor 1 oktober 1982? Dan moet je zelfs niet over een rijbewijs beschikken. Voor ander gebruik is het rijbewijs afhankelijk van de massa van het voertuigen. Als paardenhouder of hobbygebruiker moet je dus in het bezit zijn van een B(E) of C(E)-rijbewijs.

Gebruikt men een trekker uitsluitend voor landbouwdoeleinden? Dan komt de landbouwer in aanmerking voor een vrijstelling van de verkeersbelasting. Als paardenhouder geniet je ook van deze gunst. Tenzij je tractor een MTM heeft boven 3.500 kg, dan betaal je wel een jaarlijkse verkeersbelasting.

Samengevat: als paardenhouder kan je in principe geen G-nummerplaat aanvragen, rij je op witte diesel maar moet je niet naar de technische keuring met je lichte tractor.

Combineer je het paarden houden met je landbouwactiviteit? Dan kan je een G-nummerplaat krijgen en op rode diesel rijden.


(artikel verscheen origineel in Hippo Revue)


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten