Fytolicentie

Een fytolicentie is een certificaat van de Federale Overheid dat aangeeft dat je als professionele gebruiker (P1 of P2) op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen kunt omgaan.

Het gros van de fytolicenties werd aangevraagd in de overgangsperiode november 2013 – november 2015 en kreeg afhankelijk van het tijdstip van aanvragen een geldigheidsduur van respectievelijk 5 (+1 corona), 6 en 7 jaar vanaf 25/11/2015.

Jouw licentie wordt ten vroegste een jaar voor vervaldatum automatisch verlengd, na het volgen van voldoende vormingsactiviteiten (4 bij een P2 licentie).

Licentie raadplegen

Elke houder van een fytolicentie beschikt via www.fytolicentie.be (> ‘mijn fytolicentie raadplegen’ > ‘aanmelden met mijn EID’) over een online account en heeft rechtstreeks toegang tot zijn dossier via EID of itsme.

Op het account kan je raadplegen hoeveel vormingsactiviteiten je volgde, hoe lang je licentie nog geldig is, en je kan er ook een pdf versie van je fytolicentie terugvinden.

Licentie vervallen

Had je een fytolicentie met vervaldatum 25/11/2021 en volgde je niet voldoende vormingsactiviteiten binnen de geldigheidsduur van de licentie, dan is de licentie vervallen.

Intussen is aankoop, gebruik en opslag van gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik niet meer mogelijk.

Indien je opnieuw een fytolicentie wenst te verkrijgen dan moet je eerst deelnemen aan het nog nodige aantal vormingsactiviteiten. Vervolgens dien je een nieuwe online aanvraag in voor een fytolicentie.


 


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten