Europese Commissie versnelt toelating van Renure als duurzame kunstmestvervanger

De Europese Commissie heeft onlangs een langverwacht voorstel gepubliceerd met betrekking tot de versnelde toelating van RENURE (REcovered Nitrogen from maNURE) in Europa. Dit voorstel, dat op 19 april 2024 gepubliceerd werd, omvat een openbare raadpleging over het gebruik van RENURE-stoffen, waarbij de lidstaten mogelijk worden gemachtigd om het gebruik van deze stoffen tot 100 kg N/ha/jaar boven de huidige limieten van de nitraatrichtlijn (170 kg N/ha/jaar) toe te staan.


De voorgestelde RENURE-stoffen omvatten ammoniumsulfaat uit stripping-scrubbing, mineralenconcentraat verkregen via omgekeerde osmose, en stikstofrijke fosfaatzouten (struviet) afkomstig van het neerslaan van dierlijke mest. Om de veiligheid van het gebruik op landbouwgronden te waarborgen, zouden strikte kwaliteitsnormen en -opvolging worden gehandhaafd. Zo moet het uitrijden gebeuren met specifieke emissievriendelijke technieken (injectie of direct onderwerken) en mag zowel het aantal dieren, als de hoeveelheid geproduceerde dierlijke mest niet toenemen op provinciaal niveau. De specifieke voorwaarden en specificaties zijn te vinden in de bijlage van de ontwerprichtlijn.


Het voorstel van de Europese Commissie voor het gebruik van RENURE-meststoffen moet leiden tot het vervangen van kunstmeststoffen door organische meststoffen, het verlagen van de mestkosten van landbouwers en het vergroten van de strategische autonomie van de landbouwsector binnen de Europese Unie, zonder de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn in gevaar te brengen.


Momenteel staat het wetsontwerp vier weken open voor feedback, waarbij alle ontvangen input zal worden verwerkt in het definitieve voorstel dat naar verwachting na goedkeuring door de Nitraatcommissie en het Europese Parlement van kracht zal worden.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten