Equivalente maatregelen in 2021

MAP 6 verplicht landbouwers om op hun percelen in gebiedstype 2 en 3 (oranje en rode gebieden) een aantal gebiedsgerichte maatregelen toe te passen om de waterkwaliteit te verbeteren, zoals bv. het inzaaien van vanggewassen. Een equivalente maatregel geeft de landbouwer de kans om deze doelstelling op een andere manier te behalen. In 2021 kunnen hiervoor 4 equivalente maatregelen toegepast worden. Deze worden via het Mestbankloket aangevraagd en aangeduid op de verzamelaanvraag, beiden ten laatste op 30 april.

Er zijn tal van voorwaarden gekoppeld aan de toepassing ervan. Deze vind je hier.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten