EIP operationele groepen

Het Departement Landbouw en Visserij doet een oproep voor het indienen van projectvoorstellen van operationele groepen. Aan de basis liggen onopgeloste vraagstukken uit de landbouwsector.

Door verschillende stakeholders zoals land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren  samen te brengen, kan in operationele groep samen gewerkt worden aan een innovatieve, op het bedrijf toepasbare, oplossing voor een concreet vraagstuk of een opportuniteit. Zo ontwikkelen zij nieuwe praktijken, technologieën, processen en producten. De opgebouwde kennis wordt nadien breed verspreid.


Projectvoorstellen kunnen ingediend worden in drie thema’s:

  • Duurzame verdienmodellen

  • Welbevinden van de landbouwers

  • Vrij thema: onderwerp naar keuze

De projectvoorstellen worden beoordeeld op samenstelling van de operationele groep, doelstelling en output, kwaliteit van het werkplan, manier van verspreiding van de resultaten en complementariteit met bestaande initiatieven. 

De subsidie kan tot 90% van de kosten dekken, met een maximum van 75.000 euro per project. 


De voorstellen moeten ten laatste op 30 april 2021 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij via het e-loket.

Let op: Kijk tijdig na of jouw onderneming geregistreerd is in het e-loket. Indien niet, moet je jouw onderneming en werknemers twee weken voor de indiendatum identificeren.


Meer info vind je hier. 

Vragen? Of heb je een goed idee als projectonderwerp? Wij trekken graag samen met jou aan de kar voor het indienen van een projectvoorstel.


Contacteer een DLV-adviseur


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten