Einde terugdraaiende teller: welke gevolgen heeft dat voor jou?

Op 14 januari 2021, besliste het Grondwettelijk Hof om het recht op een ‘virtueel terugdraaiende teller’ te vernietigen. Deze regeling werd enkele jaren geleden in het leven geroepen en diende om het financiële voordeel dat gepaard ging met de klassieke teller te behouden, wanneer verplicht overgestapt zou worden naar een digitale meter. Het arrest heeft dus vooral gevolgen voor installaties van voor 1/1/2021 die al over een digitale meter beschikken.

In de media wordt de terugdraaiende teller vaak enkel geassocieerd met zonnepanelen, maar de productie-installatie gecombineerd met een terugdraaiende teller kan ook een wkk of windmolen zijn. Dat komt vooral voor bij landbouwers. De aard van de productie-installatie heeft in principe geen impact op de manier waarop omgegaan wordt met de terugdraaiende teller of digitale meter, tenzij bij de bepaling van de retroactieve investeringspremie (zie verder).

De Vlaamse Regering neemt ten gevolge van het arrest de volgende maatregelen, die gelden voor installaties van voor 2021:

  • Aansluitingen met productie-installaties en een oude teller zullen niet meer prioritair uitgerust worden met een digitale meter. Eerder was gepland om al deze aansluitingen voor eind 2022 te voorzien van een digitale meter. Dat komt dus te vervallen.

  • De vervanging van de oude terugdraaiende teller door een digitale meter zal geweigerd kunnen worden tot 2025. De VREG en de Raad van State dienen zich hierover wel nog uit te spreken.

  • Er wordt een retroactieve investeringspremie voorzien om het financieel verlies te compenseren, deze is afhankelijk van het jaar van indienstname, het jaar van plaatsing van de digitale meter en het vermogen van de installatie. Voor installaties met zonnepanelen kan de retroactieve investeringspremie hier berekend worden. Voor andere productie-installaties (wind, wkk..) moet de premie nog uitgewerkt worden.

Hoe de aanvraagprocedure precies zal verlopen, wordt nog bekendgemaakt. De premie zal tot eind 2025 aangevraagd kunnen worden.


Wie verliest nu het meest door deze beslissing?

Aansluitingen die veel gebruik maken van het terugdraaien van de teller én al over een digitale meter beschikken, verliezen het meest in de nieuwe realiteit. 
Een voorbeeld is een huishouden met een warmtepomp en een grote zonnepaneleninstallatie of  bijvoorbeeld een klein melkveebedrijf met een grote zonnepaneleninstallatie. In beide gevallen zal de zelfconsumptie (= het aandeel van de elektriciteitsproductie dat je ogenblikkelijk zelf verbruikt) niet zo groot zijn. 
Het voordeel in deze situatie is wel dat je met de data van de digitale meter nauwkeurig weet wanneer en hoeveel je verbruikt. Aan de hand van deze data kunnen onze experten nauwkeurig berekenen wat voor jou de optimale toekomststrategie is. Het plaatsen van batterijen bijvoorbeeld, kan in sommige gevallen interessant zijn.

Moet ik nu zo lang mogelijk de terugdraaiende teller behouden of overstappen naar de digitale meter?

Vermoed je dat je oude teller niet of zelden terugdraait, omdat je verbruik vele malen groter is dan de afname bijvoorbeeld, of omdat je heel wat verbruik hebt tijdens zonnige dagen (bijvoorbeeld door ventilatie in de stallen of koeling in de zomer), dan heb je wellicht een grotere zelfconsumptie en kan de overstap naar een digitale meter je misschien zelfs voordeel opleveren. 
Hoeveel de reële zelfconsumptie is, kan je echter niet aflezen van een oude meter. Onze experten kunnen met behulp van modellen en je specifieke bedrijfsgegevens wel inschatten hoeveel deze bedraagt en zo bepalen wat in jouw situatie de beste optie is.

Opportuniteit 

De vernietiging van de ‘virtueel terugdraaiende teller’ en de bijkomende maatregelen die de Vlaamse Regering daarop nam, kent niet alleen verliezers. Het is zelfs een opportuniteit om nu na te gaan wat voor jou de beste energiestrategie is. Contacteer onze adviseurs om je hierin bij te staan.

Uitgebreide antwoorden op tal van praktische vragen over dit onderwerp vind je hier terug.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten