Eind september uitbetaling Europese en Vlaamse crisissteun

De afgelopen maanden waren lang niet gemakkelijk voor de Europese land- en tuinbouw. De prijzen van zaden, meststoffen en veevoeders stegen aanzienlijk, maar ook de energieprijzen gingen door het dak. Daarom trokken de Europese Unie en Vlaanderen zo’n 8.17 miljoen euro steun uit voor de Vlaamse land- en tuinbouw. Het Departement Landbouw en Visserij betaalt deze steun eind september automatisch uit aan alle land- en tuinbouwers die er recht op hebben. Als landbouwer moet je dus zelf geen aanvraag doen voor deze crisissteun.

Wie heeft recht op crisissteun?

  1. De land- en tuinbouwers in de sectoren hardfruit, vollegrondsgroenten, serreteelt, varkens, pluimvee en (melk)geiten die inspanningen leveren op het vlak van circulaire economie, nutriëntenbeheer, efficiënt gebruik van grondstoffen, en milieu- en klimaatvriendelijke productiemethoden.

  2. De landbouwers die in 2022 areaalgebonden maatregelen, dus bepaalde pre-ecoregelingen, toepassen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit. Het gaat om de pre-ecoregelingen: inzaai van eiwitteelten, precisielandbouw via automatisch gps-aansturing of automatisch RTK-gps aansturing of het verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte van bouwland via het teeltplan. Deze pre-ecoregelingen moeten zijn aangevraagd via de verzamelaanvraag 2022.


Om de administratieve last voor de land- en tuinbouwers te beperken, zal het Departement Landbouw en Visserij zelf nagaan of wie al dan niet aan de voorwaarden van de crisissteun voldoet. Indien jij recht hebt op de crisissteun, zal het departement deze eind september uitbetalen. Voor vragen rond de crisissteun kan je terecht bij jouw buitendienst.


Bron: Departement Landbouw & Visserij

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten