Een eigen windmolen op je bedrijf?

Denk je dat een kleine/middelgrote windmolen wel potentieel heeft op je site, maar toets je dit liever ook af bij een onafhankelijk expert? DLV begeleidt jou in het volledige traject, van een haalbaarheidsstudie tot het verkrijgen van overheidssteun en de omgevingsvergunning.

Om de kleinschalige productie van groene elektriciteit in Vlaanderen te ondersteunen schrijft de Vlaamse Overheid minstens jaarlijks een ‘call kleine en middelgrote windturbines’ uit. Via deze call kan een investeringssteun aangevraagd worden voor windturbines van 10 tot 300 kWe. In maart 2020 wordt wellicht een nieuwe oproep gelanceerd. DLV heeft de ervaring die je zoekt om deze aanvraag tot een goed einde te brengen. Zo verhoog je de kans op een aanzienlijke financiële ondersteuning van je project. 


Neem tijdig contact op met onze energie-experten om uw project te bespreken!


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten