Duurzaamheidsrapportering, wat staat je te wachten?

Een duurzaamheidsrapport, voor jou of in jouw waardeketen? Wat staat je te wachten?

Misschien heb je er al wat over horen waaien: een nieuwe Europese regelgeving verplicht grote bedrijven om een duurzaamheidsrapport op te maken. Met jouw bedrijf val je misschien niet binnen het toepassingsgebied van deze regelgeving, maar jouw leveranciers of afnemers in de waardeketen wel. Mogelijks hebben ze al bepaalde informatie bij jou opgevraagd of kan je je hieraan in de toekomst verwachten.

 • Welke vragen zullen er op jou afkomen?

 • Welke data moet je verzamelen?

 • Met welke doelstellingen zal ook jij rekening moeten houden?

 • Hoe kan ook jij hierbij winnen?

Wij willen jou als Vlaamse land- of tuinbouwer ondersteunen bij deze transitie en ervoor zorgen dat jouw bedrijf haar positie in de markt behoudt. Wij helpen jouw bedrijf klaar te stomen voor de toekomst!


Duurzaamheidsrapport verplicht voor grote bedrijven vanaf 2026

De nieuwe Europese Corporate Sustainability Reporting Directive verplicht grote ondernemingen om vanaf 2026 een duurzaamheidsrapport te publiceren. Beursgenoteerde bedrijven van openbaar belang dragen deze verplichting al een jaartje eerder, namelijk vanaf 2025 en beursgenoteerde KMO’s zijn pas in 2027 aan de beurt.

Wanneer heb je een grote onderneming?

Een onderneming is “groot” volgens de richtlijn als deze aan twee van de volgende drie criteria voldoet:

 • Het tewerkstellen van meer dan 250 werknemers

 • Een netto omzet draaien van meer dan 40 miljoen euro

 • Een balanstotaal hebben van 20 miljoen euro

Misschien voldoet jouw onderneming niet aan deze voorwaarden en ben je dus niet verplicht zelf een duurzaamheidsrapport op te maken, maar mogelijks voldoen enkele ondernemingen in jouw waardeketen wel aan deze definitie. Ook dan zal deze nieuwe regelgeving effect hebben op jouw bedrijf. In het duurzaamheidsrapport moet immers heel wat informatie opgenomen worden over de waardeketen. Enkele voorbeelden zijn:

 • CO2-emmisies

 • Waterverbruik

 • Gedragscodes voor leveranciers

 • Veiligheid van werknemers

 • Samenstelling van gevaarlijke of schadelijke stoffen

 • Materiaalgebruik

 • ….

Bijkomend zullen de bedrijven die een duurzaamheidsrapport opmaken ook doelstellingen moeten opstellen voor de toekomst. Ook hier gaat de waardeketen het effect voelen zoals bv. het reduceren van CO2-emissies, vermindering grondwaterverbruik, … 


Klaar om samen een duurzaamheidsrapport op te stellen?

DLV kan jouw klankbord zijn in deze materie. Wil je voorbereid in de keten staan of ben je gewoon nieuwsgierig?
Neem gerust vrijblijvend contact op met ons duurzaamheidsteam!DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten