Digitaal kunstmestregister gaat in werking vanaf 15 april 2021

Afgelopen vrijdag heeft de Vlaamse Regering het besluit dat het gebruik van digitale kunstmestregisters regelt, definitief goedgekeurd. Het besluit treedt in werking op 15 april 2021. Vanaf die datum moeten zowel de landbouwers die kunstmest gebruiken als de kunstmesthandelaars het kunstmestregister op het Mestbankloket invullen. Ten opzichte van het ontwerpbesluit in oktober, zijn enkele versoepelingen doorgevoerd.

Het digitale kunstmestregister zal de kunstmeststromen en het kunstmestgebruik beter in kaart brengen en een betere handhaving mogelijk maken. De uiteindelijke bedoeling is om te komen tot een meer oordeelkundige bemesting, met minder nutriëntenverliezen vanuit de land- en tuinbouw naar het oppervlakte- en grondwater.

Vlaams minister van Omgeving en Handhaving Zuhal Demir erkent dat het digitale register een engagement van de gebruikers vraagt. Om de administratieve inspanningen in evenwicht te brengen met de doelstellingen, zijn een aantal wijzigingen aangebracht aan het principieel goedgekeurde besluit van oktober.


   Doorgevoerde versoepelingen

   Landbouwers moeten zowel het verhandelingsregister als het gebruiksregister voor kunstmest binnen 7 dagen op het Mestbankloket invullen. Eerder werd al afgesproken dat voor de meeste landbouwers een overgangsmaatregel geldt, waarbij ze in 2021 de activiteiten moeten registreren binnen de 30 dagen. Het nieuwe besluit bevat nog extra overgangsmaatregelen voor de invultermijn van het verhandelingsregister.

   Landbouwers die kunnen aantonen dat ze oordeelkundig bemesten:

   • mogen wachten tot het einde van de volgende maand om het register in te vullen;

   • moeten niet elk gebruik apart noteren. Zij mogen per perceel en mestsoort een totaal invullen voor de volledige maand.


   Landbouwers kunnen hun oordeelkundige bemesting aantonen via de vrijstelling van de gebiedsgerichte maatregelen. Elke landbouwer kan zo’n vrijstelling aanvragen.  Een vrijstelling kan pas verleend worden na een positieve bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu. 

   Ook voor de kunstmesthandelaars werd een aanpassing doorgevoerd. Voor de export van kunstmest en voor de verkopen aan particulieren met een bovengrens van 100 kg per verkoop zijn de volgende aanpassingen goedgekeurd:

   • Er is extra tijd om het register in te vullen tot het einde van de volgende maand.

   • De verkochte hoeveelheden mogen worden gesommeerd per meststof, per maand.


   Vanaf wanneer moet het kunstmestregister worden ingevuld?

   De landbouwers en kunstmesthandelaars moeten het digitale kunstmestregister op het Mestbankloket gebruiken vanaf 15 april 2021.

   Aangezien binnen de mestwetgeving veel processen op jaarbasis worden bekeken, is het belangrijk om gegevens te hebben van een volledig kalenderjaar. Daarom moeten alle gegevens over de verhandeling en het gebruik van kunstmest van 1 januari tot 15 april 2021 ook worden geregistreerd op het Mestbankloket. Daarvoor is tijd tot 15 mei.


   Nog deze maand zal de Mestbank de landbouwers en kunstmesthandelaars via e-mail of brief inlichten. De VLM-website wordt eerstdaags geactualiseerd, met onder meer een handleiding voor het gebruik van het digitale kunstmestregister.


   Bron: Vlaamse Landmaatschappij

    

   Hoe vul je het kunstmestregister precies in? We vertellen het je stap voor stap in deze video

   Vragen? Contacteer een DLV-adviseur!

   DEEL DIT BERICHT:

   Recente projecten