Derogatie in MAP 6: Wat moet je weten?

Dankzij derogatie kunnen landbouwers, rekening houdende met diverse voorwaarden, op bepaalde percelen meer dierlijke mest opbrengen dan de maximale bemestingsnorm van 170 kg N per ha. 

De aanvraag van derogatie bestaat uit twee stappen. Ten eerste moet de aanvraag via het mestbankloket ingediend zijn uiterlijk op 15 februari. Daarnaast moet je op de verzamelaanvraag de percelen aanduiden waarop je derogatie aanvraagt. De verzamelaanvraag dient tijdig ingediend  te worden, namelijk op 30 april. Aanpassingen aan de percelen kunnen nog gebeuren tot en met 31 mei. 

Er zijn tal van voorwaarden met betrekking tot de teelt, mest, scheuren van grasland, analyses en bemestingsplan. Hier vind je alle voorwaarden en gevolgen bij het niet-naleven van de voorwaarden.

De belangrijkste aanpassing ten opzichte van 2020 betreft de perceelsbenadering voor dierlijke N. De toegelaten hoeveelheid dierlijke N mag niet overschreden worden op perceelsniveau. Dit voor IEDER perceel op het bedrijf. De bedrijfsbenadering geldt dus NIET voor dierlijke N.


Heb je nog vragen? Contacteer een DLV-adviseur!


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten