Decreet voet- en buurtwegen in de pijplijn?

Na jarenlange onderhandelingen is het decreet gemeentewegen eindelijk ingediend. Met deze update wil men de problemen met oude buurt- en voetwegen van de kaart vegen, met specifieke belangstelling voor twee doelen: een duidelijke bevoegdheidsverdeling en een afstemming met het ruimtelijk beleid.

Voet- en buurtwegen zijn vaak eigendom van gemeentes, maar evengoed van een particulier of landbouwer. Daarnaast liggen veel van deze kleine weggetjes langs of door de akkers.

Met dit nieuwe voorstel krijgt iedereen de kans om zijn gemeentebestuur te vragen om een buurtweg te (her)openen of op te heffen. Daarnaast komt de bevoegdheid nu volledig bij de gemeente te liggen, wat de snelheid van de beslissingen zal versnellen.

Nog belangrijker is de afstemming met het ruimtelijk beleid. Vandaag dien je nog twee procedures te volgen wanneer je een buurtweg wenst op te heffen om er bv. een stal te bouwen: eerst dien je een aanvraag in te dienen om de buurtweg op te heffen of te verplaatsen, daarna moet je een omgevingsvergunning aanvragen om je stal te kunnen bouwen op de plaats waar de buurtweg lag. Door het nieuwe decreet kan de beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg geïntegreerd worden in de goedkeuringsprocedure van het ruimtelijk uitvoeringsplan of van de vergunning. Dit scheelt alvast in tijd voor je project!

Het is nog even afwachten op de goedkeuring én invoering van het decreet, maar een update van deze verouderde wetgeving is hoe dan ook wenselijk.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten