Deadline tegemoetkomingsaanvraag erkende landbouwramp: 28 februari 2019!

De droogte van afgelopen zomer trof heel wat landbouwers. Dankzij de erkende landbouwramp, kunnen zij een vergoeding ontvangen om de geleden schade (deels) te dekken. Het ondertekende PV bij de gemeente is niet voldoende: er dient daarnaast ook een apart aanvraagformulier ingediend te worden. 

Landbouwers die hun tegemoetkomingsaanvraag nog niet hebben ingediend, kunnen dit nog doen t.e.m. 28 februari 2019.

De tegemoetkomingsaanvraag moet schriftelijk worden ingediend (per mail of per post) door middel van het formulier dat je kan vinden op de website van Landbouw en Visserij. De aanvraag (het formulier D) moet je indienen bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij waar jouw bedrijfszetel gevestigd is.

Het is belangrijk om je aanvraag volledig in te vullen en indien van toepassing de nodige bijlagen toe te voegen, zoals een verzekeringsattest afgeleverd door een verzekeraar of door een productenorganisatie.

Werd de schade vastgesteld door een onafhankelijke expert? Dan dien je ook het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota toe te voegen. Indien de schade werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies, dan wordt het proces-verbaal rechtstreeks aangeleverd aan het Departement Landbouw en Visserij.

Processen-verbaal van een eerste schadevaststelling met betrekking tot de droogte die uitgevoerd werden na 30 september 2018, worden niet aanvaard voor een tegemoetkomingsaanvraag, omdat het oorzakelijk verband tussen de weersomstandigheden en de schade niet meer objectief en eenduidig kan vastgesteld worden.

Heb je vragen over het indienen van je tegemoetkomingsaanvraag? Contacteer ons!

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten