De opmars van het tuinkantoor – wat kan er?

Heb je er tijdens de coronatijd ook al eens aan gedacht om een tuinkantoor (garden office) te bouwen bij je thuis? Dit zou het thuiswerken in elk geval een stuk aangenamer maken. Vergeet echter niet dat je in veel gevallen hiervoor een omgevingsvergunning nodig hebt! Om na te gaan of je dit nu met of zonder vergunning kan doen, moet je rekening houden met onderstaande voorwaarden. 


Het al dan niet kunnen bouwen van een tuinkantoor is afhankelijk van wat er al aanwezig is op je site. Is er bijvoorbeeld enkel een woning aanwezig en een tuinhuis van 20 m², dan kan je nog een tuinkantoor installeren van maximaal 20 m². Dit kan zonder omgevingsvergunning. In totaliteit mag je immers maximaal 40 m² van het hoofdgebouw vrijstaande, niet voor verblijf bestemde bijgebouwen hebben. Met inbegrip van alle bestaande vrijstaande bijgebouwen. Indien je dus al over een bijgebouw van meer dan 40m² beschikt, dan kan je geen extra bebouwing meer voorzien zonder omgevingsvergunning. Ben je gelegen in woongebied? Dan kan je wel een omgevingsvergunning aanvragen voor een tuinkantoor, naast je bestaande gebouwen.


De vergunningsplicht is daarnaast ook afhankelijk van de ligging van je site. Is je site bijvoorbeeld gelegen in een verkaveling of een Bijzondere Plan van aanleg (BPA) die het voorzien van bijgebouwen uitdrukkelijk verbiedt, dan kan je geen tuinkantoor bouwen zonder omgevingsvergunning. Je kan eventueel wel een omgevingsvergunning aanvragen om hiervan af te wijken, indien dit geen invloed heeft op de vloerterreinindex.


Vervolgens zijn er nog enkele bijkomende voorwaarden waaraan je je moet houden indien je geen omgevingsvergunning wenst aan te vragen. Zo moet je minstens 3 meter van de perceelsgrens in de zijtuin blijven, alsook 1 meter van de perceelsgrens in de achtertuin. Je tuinkantoor kan eventueel wel tegen de perceelsgrens geplaatst worden als ze tegen een bestaande scheidingsmuur opgericht wordt en als de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De hoogte is beperkt tot 3,5 meter. Je tuinkantoor moet ook volledig binnen een straal van 30 meter van je hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte residentiële woning of bedrijfswoning uitgevoerd worden. Als je over een grote tuin beschikt, hou er dan rekening mee dat je je constructie niet verder dan 30 meter van de woning opzet. Tot slot mag een tuinkantoor niet gelegen zijn in ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied.

Indien je vermoedt dat je een tuinkantoor mag plaatsen zonder omgevingsvergunning, dan neem je best vooraf contact op met de dienst omgeving van je gemeente. Bepaalde gemeentes hebben namelijk van vergunning vrijgestelde handelingen meldingsplichtig gemaakt. Ook de interpretatie van de vrijgestelde bijgebouwen is gemeente-afhankelijk.

Indien er reeds meer dan 40 m² bijgebouwen aanwezig zijn, dan kan je onder strikte voorwaarden een functiewijziging aanvragen naar kantoor. Onze DLV-adviseurs bekijken graag de opties voor jouw tuinkantoor.

Contacteer ons!


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten