De mestbankaangifte: wat is nieuw in 2022?

Tegen uiterlijk 15 maart 2022 moet je digitale mestbankaangifte ingediend zijn op het Mestbankloket. Dit jaar moet je bij de indiening rekening houden met enkele nieuwigheden. 

Wijzigingen in aangifte van kunstmest

  • Het gebruik van kunstmeststoffen op de landbouwgronden die je op 1 januari 2021 in gebruik had in het Vlaamse Gewest is vooraf ingevuld op basis van het digitaal kunstmestregister (vraag 3.4). Die gegevens kan je controleren aan de hand van jouw kunstmestregister. Op de website van de Mestbank, vind je meer info over het kunstmestregister. Opgelet, het gebruik van kunstmest op groeimedium geef je zoals de voorgaande jaren aan bij vraag 6. Dat gebruik moest je immers niet registreren in het kunstmestregister.

  • Het gebruik van organische en organo-minerale meststoffen wordt voor het eerst afzonderlijk opgevraagd via vraag 3.5. Dat gebruik moest niet geregistreerd worden in het digitaal kunstmestregister 2021.

  • Het gebruik van ammoniumsulfaat op de eigen percelen, de afzet bij derden en de opslag van het geproduceerde spuiwater wordt niet meer opgevraagd bij vraag 4.

Wijziging voor grensboeren met gronden in het Waalse gewest

Voor productiejaar 2021 krijgt de Mestbank de gegevens van het gebruik van dierlijke mest en de begrazing op je eigen gronden in het Waalse Gewest rechtstreeks van het Waalse Gewest in de loop van april 2022. Je kan het gebruik en de begrazing ook aangeven bij vraag 3.6 om sneller een eindbalans te ontvangen, maar dat hoeft niet. In je definitieve bedrijfsbalans tellen immers de gegevens die de Mestbank van het Waalse Gewest krijgt. Als je vermindering van de gemiddelde veebezetting wil voor begrazing op je eigen gronden in Wallonië, dan moet je dat wel aanduiden in de aangifte (vraag 3.6).

Wijzigingen voor de uitscheidingscijfers voor varkens en pluimvee

Tot slot is er ook een aanpassing voor de bepaling van de uitscheidingscijfers voor varkens en pluimvee. Vanaf productiejaar 2021 kan je geen gebruik meer maken van het nutriëntenbalanstype-convenant. Daarnaast zijn er ook nieuwe forfaitaire uitscheidingscijfers van toepassing voor de diersoort varkens. Opgelet, voor de staltypes P-2.1, P-3.1, P-4.3, P-4.4, _P-4.5 en P-4.6 zijn er vanaf productiejaar 2021 stikstofverliescijfers per type opslag. 

Wens je begeleiding bij het indienen van je mestbankaangifte? Contacteer een DLV-adviseur. 

BRON: VLM

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten