De (meer)waarde van erfgoedwoningen

Het begrip waarde heeft enerzijds een subjectieve betekenis. Wat voor de ene een waardevolle karakteristieke erfgoedwoning is, is voor de ander maar een lelijke, oude woning. Feit is wel dat woningen die zijn opgenomen op de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed al zeker voor de overheid een specifieke waarde hebben. Welke waarde dat dan is, kan heel erg verschillen: architecturale, esthetische, historische, … Gezien deze waarde door de overheid wettelijk is vastgelegd, zijn hier ook enkele rechtsgevolgen aan gekoppeld met de bedoeling om deze waardevolle erfgoedwoningen in stand te houden.

Om de meer objectieve betekenis van waarde te bepalen, moeten we aantonen wat erfgoed in cijfers waard is. Wat is bijvoorbeeld het effect van de erfgoedwaarde van een woning op de marktprijs ervan, en dus wat is de economische (meer)waarde van een erfgoedwoning? Sowieso is het bepalen van de prijs van een woning een moeilijke oefening. Enerzijds wordt eenzelfde woning anders gewaardeerd door verschillende kopers. Anderzijds heeft een woning een unieke combinatie van karakteristieken en een specifieke locatie. Daarnaast wordt de prijs ook bepaald door de wet van vraag en aanbod, alsook het tijdstip van de aankoop.

Ondanks dat dit geen makkelijke oefening is, is er in het verleden al heel wat onderzoek gedaan om de variatie in woonprijzen te verklaren. Dit gebeurt aan de hand van verschillende individuele structurele woningkarakteristieken: de leeftijd, woonoppervlakte, beschikbaarheid van een garage, aantal verdiepingen, … en ook de omgevingskarakteristieken (bv. afstand tot treinstation, nabijheid van groen, geluidshinder, …) spelen een rol.

Maar ook de aanwezigheid, of juist de afwezigheid van erfgoedkarakteristieken heeft een aandeel in de woningwaarde. Wat is nu het verschil in prijs tussen woningen met erfgoedkarakteristieken en zonder erfgoedkarakteristieken? In 2017 bracht het Agentschap Onroerend Erfgoed een rapport  uit dat het aandeel van erfgoed in de woningwaarde becijferde dat niet gerelateerd is aan andere woning- en omgevingskarakteristieken. De resultaten tonen aan dat erfgoed een significant effect heeft op de woningprijs. Namelijk dat een woning die is opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed een meerwaarde heeft van (gemiddeld) 6%.

Deze meerwaarde heeft een erfgoedwoning waarschijnlijk vooral te danken aan de dikwijls unieke architecturale, esthetische, historische, … waarde ervan. Deze waarde zorgt ervoor dat de woning op zijn beurt vaak zeldzaam en authentiek is. Maar ook enkele positieve rechtsgevolgen (afwijking van de normen voor energieprestatie en binnenklimaat, brede waaier aan herbestemmingsmogelijkheden, erfgoedlening) vanwege hun opname in de inventaris kunnen een positief invloed hebben op de prijs. 


Wens je meer te weten over de unieke mogelijkheden van erfgoed? Contacteer een DLV-adviseur!

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten