Compensatiepremie en waarborgregeling voor land- en tuinbouwers

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits heeft enkele bijkomende maatregelen opgesteld om land- en tuinbouwbedrijven die momenteel economische schade lijden door de gevolgen van de COVID-19 crisis, te ondersteunen. Zo komt er een compensatiepremie bij groot omzetverlies en een waarborgregeling. 

“Onze land- en tuinbouwers zorgen er vandaag voor dat de winkelrekken gevuld blijven, hoewel ook zij de gevolgen van de crisis hard voelen. Ze kampen met een tekort aan personeel of zien afzetkanalen zoals de horeca wegvallen. Het is broodnodig dat we een duidelijk signaal geven dat we ook hen helpen om deze periode door te komen zodat ze ook in de toekomst voor onze lokale voedselvoorziening kunnen blijven instaan”, aldus Vlaams minister Hilde Crevits.

Daarom werden volgende maatregelen genomen om de land- en tuinbouwers financieel tegemoet te komen:

      • Bedrijven die niet verplicht moeten sluiten maar toch meer dan 60% omzetverlies lijden in de periode maart-april ten opzichte van dezelfde periode in een normaal jaar, hebben recht op een compensatiepremie van 3.000 euro van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

      • Bedrijven die hun locatie deels moeten sluiten, zoals de verbruikerszaal van een boerderij met hoeveverkoop of de marktverkoop moeten stopzetten, konden al  tot en met 19 mei 2020 een éénmalige hinderpremie bekomen van 4.000 euro, aangevuld met 160 euro per dag als de sluiting langer duurt dan 21 dagen.  Meer info vind je hier. 

      • Specifiek voor een aantal sectoren waaronder de sierteeltbedrijven wordt via een noodfonds voorzien in een afzonderlijke vergoeding voor gemaakte kosten van bloemen en planten die niet tijdig verkocht geraken. Vlaanderen telt een 800-tal professionele siertelers.

      Evaluatie voor 30 april 2020

      Alle maatregelen voor steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten of die beperkingen ondervinden door de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zullen voor 30 april 2020 ook geëvalueerd worden. De verschillende steunmaatregelen kunnen niet gecombineerd worden. Wie gebruik wil maken van de eerdere corona hinderpremie, kan niet genieten van de premie van 3.000 euro.

      Waarborgregeling

      Bedrijven die kampen met financiële problemen kunnen vanaf vandaag ook rekenen op een waarborgregeling. De tijdelijke waarborg komt er via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). De waarborg is toegankelijk voor bedrijven met een brutobedrijfsresultaat van minimaal 40.000 euro per bedrijfsleider. De aanvrager moet kunnen aantonen dat zijn of haar bedrijf negatieve gevolgen ondervindt  zoals een omzetdaling of het niet tijdig kunnen verkopen van producten. De maximale looptijd van de kredieten is zeven jaar en de waarborg geldt voor drie jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80% van het subsidiabele kredietbedrag.

      Bron: Kabinet van de Viceminister-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Hilde Crevits.

      DEEL DIT BERICHT:

      Recente projecten