Circulair bouwen

De landbouwsector is een voorloper in circulaire economie. Rest- en afvalstromen worden massaal omgezet in biomassa of nieuwe grondstoffen. Op het vlak van bouwen zijn er echter nog maar weinig stappen gezet. Het vraagt dan ook om een samenwerking in de keten om kringlopen te kunnen sluiten.

In 2018 was de volledige bouwsector verantwoordelijk voor maar liefst 22 miljoen ton afval, 30-40% van alle afval dat werd geproduceerd. Daarnaast is de productie van materialen verantwoordelijk voor 11,5 gigaton CO2 productie, waarvan bijna de helft betrekking heeft op bouwmaterialen. 

Het ligt voor de hand dat de focus op hergebruik van materialen, naast de huidige energienormen, de volgende stap wordt in de ontwikkeling van een duurzamere bouweconomie. Het uitfilteren van waardevolle materialen uit deze urban mines om zo materialen op een gestructureerde manier een nieuw, of beter gezegd een langer leven te geven, wordt de nieuwe bouwmethodiek. 

Een eerste stap is het in kaart brengen van de individuele voordelen voor alle bouwpartners. De hergebruikinventaris en materialenpaspoort ontwikkeld door U-Mine, een telg van het kennisnetwerkbedrijf United Experts waartoe ook DLV behoort, kunnen hierbij gebruikt worden als efficiënte tools om de restwaarde aan bestaande grondstoffen bij renovatie-, sloop- en restauratieprojecten in kaart te brengen. Daarnaast wordt ook een analyse opgesteld van de milieu-impact van de materialen. Binnen dit advies wordt met andere woorden ook gekeken naar de wijze waarop de materialen getransporteerd worden naar hun volgende bestemming, wat de schade is bij demontage aan eventueel aanpalende materialen, welke wijzigingen er moeten gebeuren om deze materialen opnieuw te gebruiken, in welke toepassingen ze gebruikt worden, enz. Deze tool maakt gebouweigenaars, slopers en bouwbedrijven bewust van de aanwezige grondstoffen die nog aanwezig zijn in hun project, en hoe ze deze verder kunnen benutten. 

Materialen uit bestaande gebouwen kunnen op die manier nuttig hergebruikt worden bij de bouw van nieuwe stallen of loodsen. We denken in de landbouwsector vooral aan spanten, gordingen, wanden, hokinrichtingen en platen. In plaats van slopen wordt demonteren een nieuwe denkwijze, geen evidentie in de huidige lineaire bouweconomie. Deze oude materialen moeten als dusdanig hergebruikt worden zodat ze voldoen aan de huidige eisen. Daarnaast dient meestal tijdelijke opslag geregeld te worden. Van de aannemers wordt een andere manier van werken verwacht en voor de ontwerper van de stal wordt een belangrijke rol voorzien.

Een niet onbelangrijk gegeven is dat met het hergebruiken van oude materialen geld kan verdiend worden. Zeker op dit moment gezien de malaise in de bouwsector wat betreft de beschikbaarheid van nieuwe materialen. De laatste maanden zijn deze prijzen naar ongekende hoogtes geschoten, waardoor hergebruik van materialen een extra stimulans heeft gekregen.


Heb je plannen om te slopen, renoveren of te bouwen en heb je interesse in dit circulair verhaal, neem dan contact op met onze adviseurs.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten