Capaciteitstarief en het toegangsvermogen

Heb je ook een brief van Fluvius ontvangen waarin je gevraagd wordt om het toegangsvermogen in te geven in “mijn Fluvius”? Lees dan vooral verder.

Het capaciteitstarief

In deze snel veranderende wereld is het belangrijk om de elektriciteitsnetten zo goed mogelijk te benutten. De kosten van het distributienet hangen vooral af van de grootste piekvraag die het net moet kunnen leveren: hoe hoger deze piek, hoe zwaarder en duurder het installatiemateriaal. De bedoeling van het capaciteitstarief is de netgebruikers bewust te maken van hun piekverbruik en hun aan te bevelen hun piekverbruik te beperken, bijvoorbeeld door betere spreiding in de tijd. Op die manier worden de netten beter benut en vallen de investeringskosten die gedragen moeten worden door de netgebruikers lager uit. Meer info over het capaciteitstarief vind je hier.

Het toegangsvermogen

Fluvius vraagt je om je “toegangsvermogen” op te geven. Dit is het hoogste piekvermogen dat je verwacht te gebruiken in de komende periode. Dit vermogen wordt vandaag al gemeten en maakt reeds deel uit van je aangerekende netkosten. Als het capaciteitstarief ingevoerd is (verwacht januari 2023) dan zal het gebruikte vermogen in twee delen aangerekend worden: het werkelijke “hoogste piekvermogen” en het “toegangsvermogen”. Het hoogste piekvermogen wordt gemeten, het toegangsvermogen kan je zelf instellen. Het is dus nuttig dat beide waarden dicht bij elkaar liggen.

Als je hoogste piekvermogen het toegangsvermogen overtreft, dan zal deze overschrijding (verschil tussen piekvermogen en toegangsvermogen) voor de komende 12 maanden aangerekend worden aan 1,5 maal de kost per eenheid toegangsvermogen. Er komt dan een derde component “het overschrijdingstarief” bij. Je hebt er dus baat bij om je toegangsvermogen niet te laag te kiezen zodat je het overschrijdingstarief vermijdt.

Als je verwacht dat het hoogste piekvermogen volgende maand hoger zal zijn, dan kan je het per maand verhogen. Dat verhoogde vermogen blijft dan 1 jaar geldig en maakt deel uit van de aangerekende netkosten.

Het toegangsvermogen kan je aansluitvermogen niet overtreffen. Het aansluitvermogen is namelijk de hoogste piek die jouw installatie technisch aan kan.

Als je hoogste piek lager is dan je toegangsvermogen, dan heb je “meer vermogen gereserveerd dan wat je nodig hebt” en daardoor ontstaat een vermijdbare kost. Als je in de toekomst plant om veel minder vermogen nodig te hebben, is het dus nuttig om een lager toegangsvermogen in te stellen.

Hoe weet ik welk toegangsvermogen ik nodig heb?

Als je geen wijziging en in je bedrijf plant, dan is het nuttig om het bestaande toegangsvermogen aan te houden. Dit vermogen wordt vandaag al gemeten en maakt deel uit van je aangerekende netkosten. Je kan het vermogen terugvinden via jouw elektriciteitsfacturen. Verzamel de facturen van de laatste 12 maanden en zoek naar “maximaal vermogen” uitgedrukt in kW (niet in kWh!). Dit staat meestal bovenaan op de pagina met de berekening van de energiekosten en verbruiken. Zoek het hoogste “maximaal vermogen”, dit is een zinvolle waarde als toegangsvermogen.

Als je zelf niets doet, zal Fluvius het toegangsvermogen op de hoogste piek van de voorbije 12 maanden instellen. Dit is een zinvolle keuze als je geen wijzigingen plant.

De eerste ingave van het toegangsvermogen blijft 1 jaar zo staan. Je kan dit wel elke maand verhogen, maar verlagen kan pas 12 maanden nadien.

Plan je wijzigingen (uitbreidingen, energiebesparing, spreiden van de verbruikspieken,…) dan is het nuttig om je toegangsvermogen aan te passen via mijn.fluvius.be. Hiervoor volg je de stappen onder “Ingeven van het toegangsvermogen in mijn Fluvius” en het stappenplan dat uitgeschreven staat in de brief van Fluvius. 


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten