Call innovatiesteun

De Vlaamse overheid maakt 9,96 miljoen euro vrij voor projecten van innovatie, demonstratie en samenwerking in de land- en tuinbouw. De steun wordt verdeeld over de drie onderstaande oproepen. 

VLIF Innovatiesteun - 6,76 miljoen euro

Dankzij het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF) kunnen land- en tuinbouwbedrijven op steun rekenen om innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten in de praktijk om te zetten. De subsidie biedt hen de kans om een innovatief investeringsproject te realiseren. Dit is een aanvulling op de gewone investeringssteun.

Met DLV begeleidden we eerder al diverse innovatieve aanvragen. Onder meer voor volgende projecten:

  • Nieuw type waterzuivering met combinatie van adsorptie en oxidatie op een aardbeienbedrijf

  • Een optische sorteerder spruiten op basis van artificiële intelligentie

  • Ontwikkeling multifunctionele plantmachine voor zoete aardappelen

  • Onkruidbestrijding via elektrocutie

Oproep voor Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) – operationele groepen - 2,2 miljoen euro

In een operationele groep gaan landbouwers en eventueel andere actoren aan de slag om voor een bepaalde problematiek of opportuniteit een innovatieve oplossing te vinden of een innovatief samenwerkingsverband te ontwikkelen. Het is een ondernemersgedreven samenwerkingsverband dat bestaat uit (actieve) landbouwers, andere actoren uit de agro-voedingsketen, adviseurs, onderzoekers, andere (KMO) ondernemers, innovatie ondersteunende diensten, productenorganisaties, brancheorganisaties,… 

Innovatie is mogelijk door het ontwikkelen en testen van nieuwe producten, diensten, processen of technieken (werkwijzen) in projecten van EIP-innovatie.  Maar ook de realisatie van innovatieve samenwerkingen tussen landbouwers en/of andere actoren met het oog op nieuwe wijzen van vermarkten of organisatiestructuren kan een manier zijn om de duurzaamheid en weerbaarheid van land- en tuinbouwbedrijven te verhogen. Dit kan in projecten van EIP-Samenwerking. Indien de creatie van een nieuw samenwerkingsproject zich nog in een pril stadium bevindt, is er de mogelijkheid om een eenjarig voorbereidingstraject te ondersteunen onder de vorm van EIP-samenwerking voorbereiding.

Demonstratieprojecten - 1 miljoen euro

Demonstratieprojecten maken land- en tuinbouwers bewust van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken. Vanuit non-profit organisaties die expertise hebben in duurzame landbouwpraktijken worden land- en tuinbouwers geholpen om deze toe te passen op hun bedrijf. Het thema van deze oproep heeft specifiek betrekking op klimaatrobuuste landbouw.

Steun aanvragen

De projecten voor elk van deze drie oproepen kunnen ingediend worden t.e.m. 15 september 2023.

De oproepen gebeuren in het kader van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 dat via diverse maatregelen de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleert en ondersteunt. 

Meer info over de specifieke oproepen is hier te vinden:


Heb je nood aan begeleiding bij het opmaken van jouw aanvraag? Contacteer een DLV-adviseur. Bron: Departement Landbouw en Visserij

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten