Call groene stroom 2023

Ook dit jaar is er weer een call groene stroom voor zonnepaneelinstallaties (PV-installaties) met een omvormvermogen groter of gelijk aan 25 kW en voor kleine en middelgrote windturbines. Specifiek zijn er dit jaar drie calls en elke call bestaat uit 1 of 2 subcalls (elke subcall heeft een apart beschikbaar budget). Subcall 1 is er voor drijvende PV-installaties (PV op water), PV-installaties op marginale gronden, PV-installatie in energiegemeenschappen, PV-installaties op woongebouwen en kleine en middelgrote windturbines. Subcall 2 is er dan voor de overige PV-installaties (letterlijk al de overige PV-installaties, dus voornamelijk PV-installaties op bedrijfsgebouwen). Voor middelgrote PV-installaties is dit op vandaag de enige overblijvende steunmatregel. Wel bestaat er onrechtstreeks nog een subsidiemogelijkheid voor asbestverwijdering, wanneer je dit combineert met het plaatsen van zonnepanelen

De call groene stroom is een vrij complexe procedure die werkt als een soort biedingssysteem, waarbij de investeerder zelf aangeeft hoeveel steun hij of zij wenst te ontvangen (euro steun per verwachte energieopbrengst over de levensduur). Na de call worden alle biedingen gerangschikt op basis van de gevraagde investeringssteun en de verwachte energieproductie van de installatie. Het beschikbare budget vanuit de overheid wordt dan verdeeld over de best gerangschikte projecten. Wanneer je dus weinig steun aanvraagt per eenheid verwachte energieproductie dan is de kans groot dat je geselecteerd zal zijn, maar dan zal je dus ook wel genoegen moeten nemen met een lager steunpercentage. Wanneer je daarentegen veel steun aanvraagt per eenheid verwachte energieproductie dan zal de kans kleiner zijn dat je geselecteerd bent.

Vorig jaar waren de ontvangen steunpercentages eerder laag met omgerekend zo’n 5-10% steun op het totale investeringsbedrag (dit omdat er veel aanvragen waren en het budget relatief beperkt was). Vermoedelijk zal het omgerekend steunpercentage ook dit jaar eerder aan de lage kant liggen. De eerste call dit jaar vindt plaats van 17 april tot en met 2 mei, deze call geldt voor PV-installaties in energiegemeenschappen en PV-installaties op woongebouwen (subcall 1 – budget € 500.000) en alle overige PV-installaties (subcall 2 – budget € 2.500.000). Vermoedelijk zal er voor subcall 1 een hoger steunpercentage te verwachten zijn dan voor subcall 2, dit omdat er minder vraag is naar de specifieke PV-installaties in subcall 1 i.v.m. subcall 2.

Weet wel dat zonnepanelen ook zonder subsidies steeds een aan te raden investering is (mits een optimale dimensionering) en steeds de eerst te overwegen optie dient te zijn als je wil investeren in het opwekken van eigen energie. Daarna kan eventueel gedacht worden aan het aanvullen van de zonnepanelen met een batterij of een windturbine. Specifiek voor melkveebedrijven zijn pocketvergisters ook zeker een te overwegen optie (mits het op vandaag vergunningstechnisch haalbaar is). 

Overweeg je een investering in alternatieve energie dan is het zeker aan te raden om een grondige onafhankelijke rendabiliteitsanalyse te laten uitvoeren (waarbij dan ook de eventuele bijkomende voordelen of bijkomende risico’s van elk systeem verduidelijkt worden).

Onze DLV- adviseurs ondersteunen je graag bij de verschillende subsidieaanvragen en de rendabiliteitsanalyse.


Contacteer ons voor meer info.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten