Burenregeling via AGR-GPS uitgesteld tot 1 augustus

Het was al lang aangekondigd dat vanaf 1 juli 2020 de verplichting tot het gebruik van AGR-GPS bij burenregeling in voege zou gaan. 

Deze verplichting geldt bij afvoer van vloeibare dierlijke mest naar afnemers met percelen in gebiedstype 2 en 3, ongeacht naar waar gereden wordt (opslag, perceel type 0, etc.). 

Indien een landbouwbedrijf percelen heeft in gebiedstype 2 en 3 geldt deze verplichting ook als van de opslag van de ene exploitatie naar de opslag van de andere exploitatie van hetzelfde landbouwbedrijf wordt gereden.

Voor ‘eigen mest-eigen grond’ geldt deze verplichting niet.

Deze verplichting zal nu pas vanaf 1 augustus 2020 in werking treden.

Er werd reeds een lijst gepubliceerd met de GPS-dienstverleners, die deze app te koop aanbieden. Let hierbij op dat deze app’s nog niet zijn goedgekeurd door de VLM! Voor de effectieve aankoop wacht je dus beter tot de app’s getest en goedgekeurd zijn. 

Daarna kan je ook een AGR-nummer aanvragen via het Mestbankloket. Dit is noodzakelijk om de app te kunnen gebruiken. 

Bekijk hier alvast hoe de app zal werken.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten