Brede weersverzekering – diverse wijzigingen in 2021

Sinds 2020 is het mogelijk deel te nemen aan een subsidieregeling voor het afsluiten van een brede weersverzekering.  Dit moet landbouwers stimuleren zich privaat te verzekeren nu de tussenkomst van het rampenfonds bij een landbouwramp afgebouwd wordt. Wens je deel te nemen aan deze subsidieregeling dan moet je dit opgeven in de Verzamelaanvraag 2021 (deadline 30/04). De deadline van de verzamelaanvraag is in 2021 ook ineens de deadline voor je keuze van verzekeraar!  


Verzekering?

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je een door de Vlaamse overheid erkende brede weersverzekering afsluiten.  Deze erkenning wordt jaarlijks opnieuw toegekend. Voor 2021 zijn dezelfde verzekeringen als in 2020 erkend en werd de verzekering van Vanbreda nieuw toegevoegd:


VerzekeraarVerzekeringsproductMeer info
KBC VerzekeringenKBC Weerspolis, Brede weersverzekering
KBC
MS AMLIN Insurance SE
Brede Weersverzekering, exclusief aangeboden door Nuytten Verzekeringen N.V.
www.bredeweersverzekering.be
N.V. Hagelunie
Brede Weersverzekering België
www.hagelunie.com
Onderlinge hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A. (alles behalve fruit)/BFAO U.A. (enkel fruit)
Brede Weersverzekering/Brede Weersverzekering Vlaams Gewest

www.agriver.com of www.bfao.nl 

Vereinigte Hagel
SECUFARM® 6
www.vereinigte-hagel.nl
Oogstverzekering
Vanbreda Risk and Benefits
www.vanbreda.be

Al deze verzekeringen voldoen aan een aantal voorwaarden gesteld door de Vlaamse overheid, waaronder minstens dekking van de ongunstige weersomstandigheden vorst, storm, hagel, ijs, hevige of aanhoudende regen en ernstige droogte. Buiten deze minimumvoorwaarden nodig voor de erkenning, kunnen de polisvoorwaarden wel verschillen.  Bekijk dus steeds goed de voorwaarden en details van de verschillende polissen en kies degene die het best past bij jouw bedrijf.

Een niet onbelangrijke wijziging in 2021 is dat KBC verzekeringen niet langer het product van Agriver zal aanbieden, maar wel zijn eigen erkende brede weersverzekering.


Veranderen van verzekering of eerste keer verzekeren? Keuze maken voor 30 april!

De meeste verzekeringen worden stilzwijgend verlengd tenzij je ze minstens drie maanden voor de vervaldatum hebt opgezegd. Wanneer echter een premieverhoging gecommuniceerd wordt, heb je altijd de mogelijkheid om alsnog de overeenkomst op te zeggen binnen de gestelde termijn.

Belangrijk voor 2021 is dat de keuze van verzekeraar dit jaar vóór 30 april moet gemaakt zijn als je beroep wil doen op de subsidie. Ten laatste op de deadline voor het indienen van de verzamelaanvraag moet je aanduiden dat je wenst deel te nemen aan de subsidieregeling.  Aanduiden van afzonderlijke percelen is niet meer nodig.  Maar de keuze van verzekeraar moet wel onmiddellijk mee opgegeven worden en kan niet meer gewijzigd worden na 30 april. Verander je toch nog van verzekeraar dan kan je geen aanspraak maken op de subsidie.


Subsidie?

Als actieve landbouwer kan je voor het afsluiten van een erkende brede weersverzekering van 2020 tot en met 2022 een subsidie ontvangen die 65% bedraagt van de jaarlijkse verzekeringspremie (excl. taks). Vanaf 2023 (t.e.m. 2026) bedraagt de subsidie 65% van de premie voor de grootste verzekerde oppervlakte in de periode 2020-2022.  De premie voor bijkomende oppervlakte zal gesubsidieerd worden in functie van beschikbaar budget.

De subsidie geldt enkel voor percelen gelegen in het Vlaams Gewest.

De betalingsaanvraag voor deze subsidie gebeurt via de verzamelaanvraag (deadline 30/4/2021) waarbij je opgeeft dat je wenst deel te nemen aan de subsidieregeling en wie je verzekeraar is.


Tussenkomst rampenfonds?

 Vanaf 2020 is tussenkomst van het rampenfonds voor schade aan niet-verzekerde teelten nog mogelijk op voorwaarde dat minstens 25% van je bedrijfsareaal (op basis van hoofdteelt) verzekerd is via een erkende brede weersverzekering. Indien 25% tot 50% van je areaal verzekerd is, kan je bij een erkende ramp in 2021 maximaal 32% van de berekende schade aan de niet-verzekerde teelten vergoed krijgen.  Indien meer dan 50% verzekerd is, stijgt deze vergoeding naar 64% van de schade aan de niet-verzekerde teelten.

De volgende jaren dalen deze percentages verder zodat in 2025 geen vergoeding van het rampenfonds meer mogelijk is.


Verzekerd bedrijfsareaal202120222023202420252026
Minder dan 25%0%0%0%0%0%0%
Tussen 25 en 50%32%24%16%8%0%0%
Meer dan 50%62%48%32%16%0%0%

Heb je vragen over dit thema? Contacteer een DLV-adviseur!

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten