Boetes door een tekort aan vanggewassen

Met het invoeren van MAP 6 in juni 2019 werd voor het eerst ook een doelareaal vanggewas opgelegd aan landbouwers met percelen in gebiedstype 2 en 3, aangezien dit de gebieden zijn waarin de waterkwaliteit de streefwaarde nog niet heeft bereikt. 

Dit opgelegde doelareaal moest gerealiseerd worden door tijdelijk grasland of:

  • het inzaaien van een vanggewas tegen 15/09/2019; 

  • het inzaaien van een vanggewas na mais of aardappelen tegen 15/10/2019;

  • het inzaaien van een nateelt na een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt;

  • uitzonderlijk voor 2019 werd het areaal ingezaaide wintergranen, ongeacht de hoofdteelt, ook in rekening gebracht.

Landbouwers die binnen de vooropgestelde termijn onvoldoende vanggewas konden inzaaien, kregen eind januari/begin februari een mail of brief van de VLM. Wanneer het doelareaal niet volledig is ingezaaid, ontvang je als landbouwer een boete van 250€ per niet gerealiseerde hectare. Deze tekorten moeten in 2020 dan ook extra ingezaaid worden bovenop het verplicht areaal van 2020.

Bezwaar indienen

Nog t.e.m. 15 maart kan je een bezwaar indienen tegen deze boete. Belangrijk bij het opstellen van dit bezwaar  is dat de nodige bewijsstukken worden toegevoegd om aan te tonen dat er werd voldaan aan de vanggewasverplichting of dat je om praktische redenen niet tijdig kon inzaaien.

Volgende zaken kunnen eventueel dienen als bewijsstuk: foto’s van het perceel, facturen en/of leveringsbonnen van zaaizaad, facturen van loonwerk enz. 

Nog vragen of hulp nodig bij het schrijven van je bezwaar? Neem contact op met je DLV-adviseur.DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten