Biocidenregistratie

Biociden kunnen doeltreffend zijn om ongewenste organismen te bestrijden, maar ze kunnen ook een risico vormen voor de gezondheid van mens en dier, en het leefmilieu. Daarom is het belangrijk om jezelf en je werknemers goed te beschermen en een biocide op een correcte manier te gebruiken, te bewaren en te verwijderen.

Wat zijn biociden?

Biociden zijn bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden om ongewenste organismen af te schrikken, onschadelijk te maken of te vernietigen. Voorbeelden zijn ontsmettingsmiddelen, insecticiden en producten voor de bestrijding van ratten of muizen.

Waarom registreren?

Biociden met een groot risico behoren tot het gesloten circuit en zijn daarom hoofdzakelijk voorbehouden voor professionele gebruikers.

Wie biociden van het gesloten circuit aankoopt of gebruikt, is verplicht om zich online te registreren en jaarlijks de status als professionele gebruiker van biociden voor 31 december te bevestigen via je account (KB 4/4/2019).

Hoe registreren?

Surf naar www.biocide.be (rubriek gesloten circuit)

Maak een persoonlijke account aan en registreer je bedrijf via het ondernemingsnummer.

Bevestig je registratie jaarlijks via het account.


Vragen? Contacteer een DLV-adviseur!


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten