Bereid je voor op de invoering van het capaciteitstarief

Voor de meeste gebruikers aangesloten op laagspanning, zoals gezinnen en kleine KMO’s, gebeurt de berekening van de netkosten vandaag enkel op basis van de verbruikte energie (kWh). Er wordt geen rekening gehouden met het elektrisch piekvermogen. 

Hoe hoger het piekvermogen en vooral, hoe meer afnemers gelijktijdig hun piekvermogen bereiken, hoe zwaarder het distributienet uitgevoerd moet worden om al die energie ter plaatse te brengen. 

Om dit in de netkosten te weerspiegelen, wordt het capaciteitstarief ingevoerd. De bedoeling is om de capaciteit van het net optimaal te benutten. Naast het verbruik wordt dus ook het piekvermogen een belangrijke factor om de jaarlijkse netkosten van een aansluiting te berekenen. Het is echter geen bijkomend tarief, het tarief op basis van de verbruikte energie zal dalen.

Met een digitale teller wordt elke maand het piekvermogen op kwartierbasis gemeten. Het hoogste gemiddelde kwartier telt als piek van de maand. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de laatste 12 maanden en dat gemiddelde bepaalt de hoogte van het capaciteitstarief. 

Een klassieke meter kan geen pieken meten. In afwachting van de plaatsing van een digitale meter wordt een piek van 2,5 kW verondersteld.

Het capaciteitstarief is niet helemaal nieuw

Afnemers met een middenspanningsaansluiting (of piekgemeten laagspanningsaansluiting) kennen reeds iets gelijkaardigs als het capaciteitstarief. De hoogste verbruikspiek wordt reeds maandelijks in de distributiekosten aangerekend. Daarom is het voor heel wat grote verbruikers vandaag al nuttig om hun verbruiksprofiel te analyseren. 

Wat kan ik doen?

De invoering van het capaciteitstarief houdt in dat de elektriciteitsfactuur niet enkel zal afhangen van het verbruik (euro per kWh elektriciteitsverbruik), maar dus ook een stukje van de verbruikspiek (kW). Voor meer netgebruikers dan vandaag ontstaat hierdoor een mogelijkheid om te besparen door hun verbruiksprofiel te analyseren en waar nodig bij te sturen. 

Door het verbruik te reduceren n.a.v. een audit, in te zetten op lokale productie, buffering/opslag, sturen van zware verbruikers (warmtepomp, laadpaal, compressoren…) etc. kan er zo worden bespaard. Elk afnameprofiel is echter anders, welke maatregelen de grootste impact hebben, dient op maat te worden bekeken en wordt voor grotere verbruikers (KMO’s) best meegenomen in een brede energiestrategie.

Wanneer wordt het capaciteitstarief van kracht?

Het capaciteitstarief zou eerst in voege treden op 1 juli 2022, maar dat werd uitgesteld naar begin 2023. De huidige nettarieven voor elektriciteit blijven dus van toepassing tot eind 2022.


Heb je vragen? Contacteer onze energie-experten.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten