Bedrijfsbossen? Nieuwe trend speelt recht in de kaart van bedrijven én van grondeigenaars

Almaar meer bedrijven, organisaties en overheden willen extra bos creëren. Een nobele doelstelling, maar daarvoor zijn gronden nodig. Idealiter zijn dat gronden in de open ruimte die, in het geval van agrarisch gebied, landbouwers niet of niet meer kunnen gebruiken voor normale voedsel- of voederproductie omwille van  strenge bemestingsnormen (nulbemesting), ligging van de percelen in natuur- of bosgebied, ... Om aan de vraag te voldoen, werd begin dit jaar Forest Fwd opgericht, een onderdeel van United Experts dat zich helemaal toelegt op de verhuur van bedrijfsbossen.

Forest Fwd – lees als Forest Forward – is de eerste private onderneming in ons land die zich op de markt van bedrijfsbossen in eigen land richt. En opvallend: de interesse is groot. Bedrijven én overheden willen één voor één hun maatschappelijke rol uitspelen, en bedrijfsbossen passen meer dan ooit in dat verhaal.

Onder de vleugels van kennisnetwerk United Experts en met de expertise van dochterbedrijf Landmax gaat het ondernemersduo Frank Missoul en Dajo Hermans aan de slag met Forest Fwd. Hun doel: onderbenutte (landbouw)gronden opnieuw activeren en er bedrijfsbossen van maken.

“Bedrijven tonen interesse om diverse redenen”, stelt Dirk Coucke, CEO van United Experts. “Sommige ondernemingen passen hun eigen bedrijfsbos in hun mobiliteitsplan in, als een soort groene compensator. Of, er zijn bedrijven die een bos willen verwerven om te compenseren dat ze elders een stuk grond gebetonneerd hebben. Maar ook reputatie speelt een cruciale rol. Het kan zelfs passen binnen het HR-beleid. Bedrijven, waaronder ook agrarische bedrijven, zijn op zoek naar manieren om maatschappelijke impact en goodwill te creëren, dat is duidelijk.”

Ondernemingen die zich engageren, doen dat meteen voor 20 jaar. Van heel het voortraject – het zoeken van de gronden, vergunningen, enz. – moeten ze zich niets aantrekken, net zomin als het beheer en onderhoud een zorg mag zijn. En nog een extra troef van Forest Fwd: de bossen worden niet aan de andere kant van de wereld aangelegd - zoals bedrijven in het verleden wel vaker lieten doen - maar dichtbij huis. “En dat blijkt een voordeel dat erg geapprecieerd wordt”, zo luidt het. “Want voor een bedrijf of een overheid betekent dit dat je in je eigen bos kan wandelen, er eventueel klanten mee naartoe kan nemen, enz.”

Om de zogenaamde bedrijfsbossen te realiseren, wordt gerekend op een intensieve samenwerking met landbouwers en grondeigenaars. Dat levert voor alle betrokken partijen een meerwaarde op, niet in het minst omwille van het uitgewerkte financiële model.

“Concreet komt het erop neer dat wij, als Forest Fwd, de onderbenutte, niet voor landbouw geschikte grond van de grondeigenaar huren voor een periode van 20 jaar aan een relatief hoge huurprijs”, legt Frank Missoul, co-founder van Forest Fwd uit. “En niet onbelangrijk, we vragen bebossingssubsidies aan die de eigenaar ook integraal ontvangt. Die subsidie kan oplopen tot 25.000 euro/ha.”

De grondeigenaar blijft eigenaar, maar heeft intussen 20 jaar lang geen zorgen én het perceel wordt door Forest Fwd onderhouden. “Na al die jaren is het aangelegde bos trouwens weer helemaal vrij van huur, en kan de eigenaar er dan inkomsten uit bosbouw uithalen”, besluit medevennoot Dajo Hermans.


Interesse en wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan vandaag nog contact op via hello@forestFWD.be of bel naar 0477 42 83 13. Meer info: www.forestFWD.be


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten