Andere meststoffen worden meldings- en vergunningsplichtig

Voor alle producten die als meststof of bodemverbeterend middel worden toegepast, en die we niet beschouwen als dierlijke mest of kunstmest, veranderen in oktober de meldingsplicht en vergunningsplicht. Onder andere de opslag van compost en spuiwater van een biologische luchtwasser op het bedrijf valt hieronder. Het is belangrijk om na te gaan of je opslag aan de juiste voorwaarden voldoet.


Wat zijn andere meststoffen?

  • Alle producten die toegepast worden als meststof of bodemverbeterend middel, die niet beschouwd worden als dierlijke mest of kunstmest.

  • Met name producten die voorkomen op de lijst van bijlage 2.2 van het Vlarema (materialen toegelaten voor gebruik als meststof bodemverbeterend middel). Alsook producten die niet voorkomen op deze lijst, maar die wel beschikken over een grondstofverklaring voor gebruik als meststof/BVM. Deze stoffen dienen steeds te voldoen aan de Vlarema-normen voor meststoffen/bodemverbeterende middelen.

De indelingsdrempels voor agrarisch gebied en woongebied met landelijk karakter zijn identiek als bij de rubriek voor opslag dierlijke mest. Voor opslag andere meststoffen in industriegebied gelden dezelfde indelingsdrempels als voor agrarisch gebied.


Zo is een opslag van andere meststoffen in agrarisch- of industriegebied meldingsplichtig t.e.m. 5.000 m³ en heb je een klasse 2 omgevingsvergunning nodig indien de opslag groter is dan 5.000 m³.

In woongebied met landelijk karakter: 

  • 5 m³ tot 100 m³ meldingsplicht (klasse 3)

  • T.e.m. 1.000 m³ klasse 2 vergunning

  • > 1.000 m³ klasse 1 vergunning

In andere bestemmingsgebieden heb je zelfs al een klasse 1 vergunning nodig van zodra je meer dan 100 m³ opslagcapaciteit voor andere meststoffen hebt.


Met betrekking tot de uitvoering en exploitatievoorwaarden worden gelijkaardige voorwaarden van toepassing als voor opslagen van dierlijke mest. Belangrijk dus om na te gaan of je opslag hieraan voldoet. 

Ook gelden er verbods- en afstandsregels: opslag verboden indien geheel of gedeeltelijk gelegen in woongebied, waterwingebied op in een beschermingszone type I, II of III, en eveneens verboden indien gelegen op minder dan 100 m van woongebied. 

Net als bij de opslag van dierlijke mest, is er onder bepaalde voorwaarden een uitzondering op de meldings- of vergunningsplicht voor de opslag van andere meststoffen op landbouwgronden in agrarisch gebied:

  • De meststof is er opgeslagen om te worden uitgespreid op datzelfde perceel

  • De afstand tot perceelsgrens en oppervlaktewater bedraagt min. 10 m

  • De afstand tot woningen van derden bedraagt min. 100 m


Heb je vragen over dit thema? Contacteer een DLV-adviseur.DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten