AGR-GPS voor burenregeling

In onze vorige nieuwsbrieven gaven we reeds aan dat de gebiedstypes voor 2023-2024 opnieuw geëvalueerd werden en dat MAP 6 in voege blijft zolang er geen definitief MAP 7 wordt goedgekeurd.

Hierbij hadden we nog graag eens toegelicht wanneer er nu juist met een AGR-GPS-APP moet gereden worden bij het vervoer van vloeibare mest.


WELKE TRANSPORTEN MOETEN MET AGR-GPS-APP?

Alle transporten met burenregeling waarbij vloeibare dierlijke mest wordt afgezet naar afnemers die de bemestingsrechten hebben op percelen in gebiedstype 2 of 3 moeten uitgevoerd worden met de AGR-GPS-app. Ook indien deze transporten als bestemming een mestopslag of percelen in gebiedstype 0 of 1 hebben.
De algemene voorwaarden voor burenregeling (naar eigen/aangrenzende gemeente, met eigen transportmiddelen enz.) blijven van toepassing.

Voorbeeld 1
Landbouwer A brengt vloeibare mest naar een perceel van Landbouwer B met burenregeling. Dit perceel is gelegen in gebiedstype 3 > Transport moet met AGR-GPS-app.

Voorbeeld 2
Landbouwer A brengt vloeibare mest naar de mestopslag van landbouwer B met burenregeling. Landbouwer B heeft percelen in gebiedstype 2 > Transport moet met AGR-GPS-app.

Voorbeeld 3
Landbouwer A brengt vloeibare mest naar een perceel van Landbouwer B met burenregeling. Dit perceel is gelegen in gebiedstype 1. Landbouwer B heeft echter ook 1 perceel in gebiedstype 2 > Transport moet met AGR-GPS-app.

LET OP!

Transporten van vloeibare dierlijke mest vanaf 1 augustus naar percelen (met uitzondering van grasland of blijvende teelt) in gebiedstype 2 en 3 moeten nog steeds uitgevoerd worden door een erkend mestvoerder. Hierbij moet dus een mestafzetdocument opgesteld worden en is burenregeling niet mogelijk.

Dit wil zeggen als de transporten uit VB 1 plaatsvinden in augustus, dit transport met een erkend mestvoerder moet gereden worden en dus niet met burenregeling.

AANSCHAF AGR-GPS-APP

De app zelf dient aangekocht te worden bij een door de VLM erkende dienstverlener. Via deze link kan men de lijst met erkende dienstverleners terugvinden. Je kan best de tarieven van de verschillende dienstverleners eens vergelijken om te zien wat het meest voordelige is voor jouw bedrijf.
Verder dien je ook nog over een AGR-nummer te beschikken, dit kan je als je volgt aanvragen: Ga op het Mestbankloket naar de rubriek 'Aanvragen' > 'Overzicht' > 'Aanvraag AGR-nummer voor AGR-GPS-app voor burenregeling'.

GEBRUIK VAN DE AGR-GPS-APP

Het gebruik van de app wordt hieronder schematisch weergegeven:
 

Deffecten?

Indien de app aangeeft dat er een fout opgetreden is, mag de vervoerder de geplande mesttransportcyclus niet uitvoeren. Treedt het defect op tijdens de mesttransportcyclus, dan mag de cyclus nog afgewerkt worden.
Heb je nog vragen? Contacteer een DLV-adviseur. 

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten