AGR-GPS voor burenregeling

In MAP 6 werd een extra maatregel opgelegd wat betreft het vervoer van vloeibare dierlijke mest met burenregeling. Deze maatregel verplicht het gebruik van een AGR-GPS-app bij het vervoer van dierlijke mest naar afnemers met percelen in gebiedstype 2 of 3. Vanaf 1 augustus 2020 gaat deze maatregel dan ook officieel in voege.

In juni zal de VLM een lijst met de GPS-dienstverleners, die deze app te koop aanbieden, publiceren. Van zodra deze lijst gepubliceerd wordt, zal men ook een AGR-nummer kunnen aanvragen bij de VLM. Dit is noodzakelijk om de app te kunnen gebruiken.

Welke transporten moeten met AGR-GPS-app?

Alle transporten met burenregeling waarbij vloeibare dierlijke mest wordt afgezet naar afnemers die de bemestingsrechten hebben op percelen in gebiedstype 2 of 3 moeten uitgevoerd worden met de AGR-GPS-app. Ook indien deze transporten als bestemming een mestopslag of percelen in gebiedstype 0 of 1 hebben.
De algemene voorwaarden voor burenregeling (naar eigen/aangrenzende gemeente, met eigen transportmiddelen enz.) blijven van toepassing.

VB 1
Landbouwer A brengt vloeibare mest naar een perceel van Landbouwer B met burenregeling. Dit perceel is gelegen in gebiedstype 3 > Transport moet met AGR-GPS-app

VB 2
Landbouwer A brengt vloeibare mest naar de mestopslag van landbouwer B met burenregeling. Landbouwer B heeft percelen in gebiedstype 2 > Transport moet met AGR-GPS-app

VB 3
Landbouwer A brengt vloeibare mest naar een perceel van Landbouwer B met burenregeling. Dit perceel is gelegen in gebiedstype 1. Landbouwer B heeft echter ook 1 perceel in gebiedstype 2 > Transport moet met AGR-GPS-app.

LET OP!

Transporten van vloeibare dierlijke mest vanaf 1 augustus naar percelen (met uitzondering van grasland of blijvende teelt) in gebiedstype 2 en 3 moeten nog steeds uitgevoerd worden door een erkend mestvoerder. Hierbij moet dus een MAD opgesteld worden en is burenregeling niet mogelijk.

Dit wil zeggen als de transporten uit VB 1 plaatsvinden in augustus, dit transport met een erkend mestvoerder moet gereden worden en dus niet met burenregeling.

Gebruik van de AGR-GPS-app

Het gebruik van de app wordt hieronder schematisch weergegeven:
 


Defecten?

Indien de app aangeeft dat er een fout opgetreden is, mag de vervoerder de geplande mesttransportcyclus niet uitvoeren. Treedt het defect op tijdens de mesttransportcyclus, dan mag de cyclus nog afgewerkt worden.DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten