Afval sorteren bij de bron

Sorteren aan de bron leidt tot een betere en meer hoogwaardige recyclage. Waardoor waardevolle grondstoffen in de keten kunnen blijven en we dus een stapje dichter bij een circulaire economie komen. Maar wat betekent dit voor jou als bedrijf?

Sorteren bij de bron

Elk bedrijf moet verplicht 24 afvalstromen sorteren (VLAREMA, artikel 4.3.2):

1. klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong;

2. glasafval;

3. papier- en kartonafval;

4. gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten;

5. groenafval;

6. textielafval;

7. afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;

8. afvalbanden;

9. puin;

10. afvalolie;

11. gevaarlijke afvalstoffen;

12. asbestcementhoudende afvalstoffen;

13. afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten;

14. afvallandbouwfolies;

15. afgedankte batterijen en accu’s;

16. pmd-afval;

17. houtafval;

18. metaalafval;

19. afgedankte matrassen;

20. recycleerbare harde kunststoffen;

21. geëxpandeerd polystyreen;

22. folies;

23. keukenafval en etensresten;

24. levensmiddelenafval.


Ovam maakte ook een schematische weergave van de afvalfracties voor bedrijven. 

Voor de inzameling van deze afvalfracties kan je beroep doen op een private inzamelaar van afval, die geregistreerd moet zijn bij de OVAM. Via deze link vind je een lijst van alle geregistreerde inzamelaars.

Afval dat naar aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is aan het afval van huishoudens, mag door de gemeente ook aanvaard worden via de huis-aan-huis-ronde voor huishoudens of in het recyclagepark.

Sancties en controle

Sorteer je jouw afval niet zoals het hoort? Dan ben je in overtreding met de milieuwetgeving. Bij een inspectie kan je hiervoor een proces-verbaal of zelfs een boete voor krijgen. 

Sinds 2020 moeten de inzamelaars de restafvalcontainer bij bedrijven controleren en zijn ze verplicht om sorteerfouten bij te houden in een register.

Premies

In bepaalde gevallen kan je premies krijgen om te sorteren. Sorteer je bedrijfsmatig recycleerbaar verpakkingsmateriaal, zoals kartonafval, hout, folies,…,  dan kan je bij Valipac terecht voor premies. 

Valipac voorziet vier soorten premies: 

  • Een éénmalige startpremie voor wie begint met sorteren via selectieve containers.

  • Een containerpremie om een deel van de huur van extra containers te compenseren.

  • Een recyclagepremie voor gesorteerd verpakkingsmateriaal in hout of plastic (o.a. folies, vaten, EPS, spanbanden).

  • Een zakpremie indien je speciale zakken aankoopt voor het sorteren van kleine hoeveelheden folies, EPS en spanbanden. 

Bekijk of je in aanmerking komt voor een premie via www.valipac.be.


Ook Fost Plus voorziet een welkomstpremie voor de inzameling van PMD. Alle informatie hierover vind je op www.fostplus.be.


Voor vragen kan je terecht bij iksorteer@ovam.be


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten