Afroming niet-ingevulde nutriëntenemissierechten

Het stikstofakkoord heeft niet alleen een grote impact op de vergunningen van landbouwbedrijven, maar ook op de nutriëntenemissierechten. 

Binnen het stikstofakkoord is één van de doelstelling om de niet-gevulde nutriëntenemissierechten af te romen. Hieronder verstaat men alle nutriëntenemissierechten die niet benut worden voor het houden van dieren. De VLM voorziet om medio juni, om aan alle landbouwers te laten weten hoeveel nutriëntenemissierechten zullen afgeroomd worden. Dit zal elke landbouwer terugvinden in de berichtenbox op het mestbankloket. De berekening van de niet-ingevulde nutriëntenemissierechten is als volgt: 


Hieruit volgt dat de nutriëntenemissierechten mits bewezen mestverwerking (NERmvw), tijdelijke nutriëntenemissierechten (TNER) of nutriëntenemissierechten die na 2017 zijn overgenomen niet geannuleerd zullen worden. 

Om dit schema te verduidelijken werken we een voorbeeld uit:

Een melkveebedrijf heeft de volgende nutriëntenemissierechten en heeft sinds 1/01/2017 de aankoop gedaan van 5.000 nutriëntenemissierechten:

Totale NER50.000SoortAantalRundveeVarkensPluimveeAndere
NER-Dr-vast34.000X

X
NER-Dv10.000XXXX
NER-MVWR6.000XDe nutriëntenemissierechten die nodig waren voor de veebezetting voor productiejaar 2020, 2021 en 2022 zijn de volgende:

PJ 2020PJ 2021PJ 2022
Runderen (NER):32.50034.00036.000

Hoeveel nutriëntenemissierechten worden er in dit geval afgeroomd?

Aantal ingevulde NER = (32.500 + 34.000 + 36.000)/3 *110%= 37.583,33

Aantal NER op 31 december 2023, in rekening te nemen voor de berekening van de afroming:

 50.000 Totaal beschikbare NER

– 6.000

NER-MVW 

– 5.000 NER-Dr aangkocht na 1/1/2017 

39.000 NER in rekening te nemen als basis van de berekening van de afroming:

Aantal niet-ingevulde NER = 39.000 – 37.583,33 (ingevulde NER)  = 1.416,67 NER 


Het resultaat van deze berekening is hoger dan nul, dus het verschil in (hier 1.416,67) nutriëntenemissierechten wordt geannuleerd. De VLM annuleert de nutriëntenemissierechten volgens een vaste werkwijze. Eerst worden de vaste nutriëntenemissierechten geannuleerd en dan de vrije nutriëntenemissierechten. Hier zal men dus normaal alles afromen op de NER-Dr-vast, wat mogelijk niet de wens is op basis van de huidige bedrijfsvoering. Als er meerdere soorten nutriëntenemissierechten zijn, gebeurt de annulatie proportioneel. 

Ben je niet akkoord met de soort nutriëntenemissierechten die de Vlaamse Landmaatschappij heeft geannuleerd? Dan moet je dit binnen de 30 dagen na de verzending van de beslissing melden aan de VLM via een formulier dat later terug te vinden zal zijn op hun website. 

Als het aantal nutriëntenemissierechten dat je had op 31 december 2023 hoger is dan de nutriëntenemissierechten die je toegekend kreeg op 1 januari 2007, dan krijg je een vergoeding van 1 euro voor de afgeroomde nutriëntenemissierechten. 

Er is een mogelijkheid om een bezwaar in te dienen bij de mestbank tegen 1 oktober 2024 als je niet akkoord bent met de afroming van de nutriëntenemissierechten. Dit kan enkel als je je kan beroepen op overmacht of als je een alternatieve berekening wil aanvragen omwille van gedane investeringen in dierplaatsen sinds 2017.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten