Afbraak van gebouwen: wat met de vergunning?

Om een gebouw te bouwen heb je meestal een vergunning nodig, maar hoe zit dat als je een gebouw wil afbreken. Kan dit zomaar? 


Vergunning voor afbraak

Algemeen kunnen we stellen dat het niet nodig is om een vergunning aan te vragen voor afbraak van constructies die geen vergunning nodig hebben om ze op te richten. Hier hangen echter wel enkele voorwaarden aan vast. 

Zo moet de constructie die je wenst af te breken een vrijstaand bouwwerk zijn. Daarnaast mag het niet gaan om een klein element of constructie die:

  • Geïsoleerd is of deel uitmaakt van een geheel

  • Van belang is voor de kwaliteit van de leefomgeving

  • Een volkskundige, historische of esthetische waarde heeft 

  • Als referentie dient voor de bevolking van een buurt of wijk 

  • Bijdraagt tot het gevoel van een plaatselijke bevolking tot een bepaalde plek te behoren zoals bijvoorbeeld een  fonteinen, kiosken, pompen, putten, kruisen, calvaries, veldkapellen, standbeelden, wegwijzers, schandpalen, grenspalen, mijlpalen, lantaarnpalen, uurwerken, klokkenspelen, zonnewijzers, hekkens, omheiningsmuren, luifels, graven, herkenningstekens van merkwaardige gebeurtenissen uit het verleden, balies, straatmeubilair, waterkunstwerkjes, bakhuizen, houtskeletbouw, koetshuizen, oranjerieën, priëlen, ijskelders enz. 

Verder mag de constructie niet zijn opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Tot slot moet de grondoppervlakte minder dan 100 vierkante meter bedragen. 

Opgelet! De gemeente kan altijd bijkomende voorwaarden opleggen. 


Wanneer is de medewerking van een architect vereist? 

Indien de constructie die je wenst af te breken niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, dan zal je een vergunning moeten aanvragen. De medewerking van een architect is hierbij vereist indien het gebouw of de constructie niet vrijstaand is. Er zal onder andere bekeken moeten worden of aanpalende gebouwen voldoende hun stabiliteit behouden na de afbraak.  


Sloopopvolgingsplan

Indien je grote volumes wenst te slopen, heb je mogelijks ook een sloopopvolgingsplan nodig. Voor alle niet-residentiële gebouwen met een volume van meer dan 1000 m³, is het toevoegen van een sloopopvolgingsplan verplicht. Bij residentiële gebouwen ligt de grens op 5000 m³.


Heb je vragen omtrent de afbraak van jouw constructie? Contacteer vrijblijvend een DLV-adviseur!


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten