Administratieve verplichtingen bij verhandeling van spuiwater

Wanneer je over een luchtwasser beschikt, en bijgevolg spuiwater gebruikt en mogelijks ook verhandelt, ben je wellicht verplicht tot een registratie als fabrikant andere meststoffen bij FAVV en/of een FOD-ontheffing. Een grondstofverklaring van OVAM is niet langer vereist, niet voor het spui van een chemische wasser, noch voor het spui van een biologische wasser. Het product moet wel minstens één keer per jaar bemonsterd worden door een labo dat erkend is door OVAM. Let op: daarnaast blijft er nog steeds de wettelijke verplichting om halfjaarlijks een monster te laten nemen van het waswater en het spuiwater.

Graag zetten wij op een rij welke administratieve verplichtingen voor jou van toepassing zijn.


Indien het spuiwater van de luchtwasser apart wordt opgevangen én verhandeld wordt, is steeds een registratie als fabrikant andere meststoffen nodig bij FAVV.

De FOD ontheffing is enkel van toepassing wanneer het spuiwater van een biologische luchtwasser apart wordt opgevangen en ook verhandeld wordt. Voor het spuiwater van een chemische wasser is geen FOD-ontheffing nodig, omdat ammoniumsulfaatoplossing is opgenomen in het KB van 28 januari 2013 betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten.

In onderstaande tabel kan je eenvoudig nakijken of je tot een registratie als fabrikant van andere meststoffen, een grondstofverklaring of een FOD-ontheffing verplicht bent.
Indien deze registraties bij jou van toepassing zijn en deze zijn nog niet in orde gebracht, helpen wij je graag bij jouw administratie.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten