Aanvragen derogatie: hoe doe je dat?

Dankzij derogatie kunnen landbouwers, rekening houdende met diverse voorwaarden, op bepaalde percelen meer dierlijke mest opbrengen dan de maximale bemestingsnorm van 170 kg N per ha. 

De aanvraag van derogatie bestaat uit twee stappen. Ten eerste moet de aanvraag via het mestbankloket ingediend zijn uiterlijk op 15 februari. Daarnaast moet je op de verzamelaanvraag de percelen aanduiden waarop je derogatie aanvraagt. De verzamelaanvraag dient tijdig ingediend te worden, namelijk op 30 april. Aanpassingen aan de percelen kunnen nog gebeuren tot en met 31 mei. 

Er zijn tal van voorwaarden met betrekking tot de teelt, mest, scheuren van grasland, analyses en bemestingsplan. De voorwaarden en gevolgen bij het niet-naleven van de voorwaarden kan je hier terugvinden.

Opgelet! De verplichte bodemstalen voor stikstof en fosfaat moeten steeds aangevraagd worden via SNapp. Hierrond gebeurden eerder al veel fouten, bekijk dus zeker het stappenplan van de vlm om jouw bodemstalen correct aan te vragen. 

De belangrijkste wijziging die geldt sinds 2021 betreft de perceelsbenadering voor dierlijke N. De toegelaten hoeveelheid dierlijke N mag niet overschreden worden op perceelsniveau. Dit voor IEDER perceel op het bedrijf. De bedrijfsbenadering geldt dus NIET voor dierlijke N.


Heb je nog vragen? Contacteer een DLV-adviseur!


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten