Aanpassing voorwaarden derogatie

Heb je derogatie op jouw percelen aangevraagd? Hou dan rekening met volgende aankomende wijzigingen! 

Vorige week werd beslist om twee aanpassingen aan de bepalingen rond derogatie uit te voeren. 

Wat zal er wijzigen?

1. De maximale bemestingsnormen voor stikstof uit dierlijke mest op derogatiebedrijven moeten op perceelsniveau nageleefd worden, en niet op bedrijfsniveau. 

2. Derogatielandbouwers moeten toegang verlenen tot hun percelen zodat staalnames kunnen worden genomen, om de derogatienaleving te kunnen monitoren.  

Deze aanpassingen komen er omdat door de Europese Commissie gewezen werd op een schending van de derogatievoorwaarden. 

Dit moet echter nog definitief beslist worden. Maar hou alvast rekening met deze komende wijziging!


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten