Aangifte integraal milieujaarverslag (IMJV)

Het IMJV maakt deel uit van de voorjaarsadministratie voor landbouwbedrijven. Alle GPBV-bedrijven (meer dan 2000 vleesvarkens > 30 kg, 750 zeugen of 40.000 kippen) dienen jaarlijks een IMJV-aangifte in te dienen tegen ten laatste 14 maart. Daarnaast maakt OVAM jaarlijks een steekproef op met bedrijven die eveneens een aangifte moeten indienen. 

Wie een IMJV-aangifte moet invullen, werd hiervan begin februari op de hoogte gebracht per post. Hierbij ontving je ook de nodige login. Indien je deze brief niet hebt ontvangen, maar toch meent IMJV-plichtig te zijn, ben je als exploitant verantwoordelijk voor de aanvraag van een login.

De aangifte moet uiterlijk op 14 maart ingediend worden.

Het integraal milieujaarverslag is opgebouwd uit verschillende delen. Binnen de agrarische sector zijn vooral de delen identificatie, afval, lucht, energie en grondwater van toepassing. Welke delen voor jouw bedrijf van toepassing zijn, staan vermeld in de brief.

Volgende voorwaarden worden hiervoor in acht genomen:

  • Deel identificatie: iedereen die een aangifte moet invullen

  • Deel afval: alle x-bedrijven en bedrijven uit de steekproef van OVAM

  • Deel lucht: bedrijven met een jaarlijks ammoniakuitstoot van meer dan 10.000 kg

  • Deel energie: elk bedrijf dat het deel lucht moet invullen

  • Deel grondwater: bedrijven waarbij in de bijzondere voorwaarden van de vergunning werd opgelegd dat er peilmetingen en/of kwaliteitsanalyses dienen uitgevoerd te worden.
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten