Aandachtspunten verzamelaanvraag 2024

Recent viel de enveloppe van Agentschap Landbouw en Zeevisserij met het voorbereidingsformulier van je verzamelaanvraag 2024 en bijhorende fotoplannen weer in de bus. De uiterste indieningsdatum is 30 april 2024. We zetten de belangrijkste zaken voor deze campagne op een rijtje.

In een eerder artikel belichtten we reeds de wijzigingen van het GLB 2024. Ondertussen werd verduidelijkt dat voor het teeltjaar 2024 de voorwaarden rond niet-productieve elementen en arealen (de zogenaamde ‘braakverplichting’) sterk versoepelt. Voor 2024 kan gebruik gemaakt worden van een extra optie: om te voldoen aan de 4% invulling bouwlandareaal als niet-productief element of areaal kan er namelijk ook voor gekozen worden om een vanggewas op minimaal 4% van het bouwland te telen.

Naar timing toe is 30 april 2024 een belangrijke datum. Op dat moment moet de verzamelaanvraag ingediend zijn, de omschakeling Bio-percelen aangemeld zijn en de brede weersverzekering en de ecoregeling voorjaarsbraak met late inzaai maïs aangevraagd zijn. Alle andere zaken kunnen aangevraagd worden tot en met 31 mei 2024. Ook alle overdrachten van betalingsrechten kunnen uiterlijk 31 mei 2024 ingediend worden om deze te kunnen activeren in 2024.

Om inkomenssteun te kunnen genieten, moet je ook in 2024 als actieve landbouwer beschouwd worden. De voorwaarden zijn dezelfde als vorig jaar. Enkel wordt om de minimale standaardverdiencapaciteit te berekenen nu het referentiejaar 2022 genomen (percelen in de verzamelaanvraag, premies in 2022 en aantal dieren in 2022 volgens de mestbankaangifte). Je kan dit voor jouw bedrijf controleren op je e-loket.

Brede weersverzekering

Ook in 2024 kan je een subsidie aanvragen voor de brede weersverzekering. Vanaf 2023 is er een tussenkomst van 65% van de premie voor de grootste verzekerde oppervlakte van de periode 2020-2022. Voor bijkomende verzekerde oppervlakte kan nog steeds tot 65% van de premie gesubsidieerd worden, maar dit hangt af van het beschikbare budget. Ook indien in de periode 2020-2022 geen brede weersverzekering werd afgesloten, kan je nog deelnemen. Het percentage van de subsidie wordt ook hier bepaald op basis van het beschikbare budget.

Ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen

Ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen worden behouden in 2024. Voor een aantal ecoregelingen werd het bedrag zelfs verhoogd. Enkel voor de toepassing van het verhogen van organisch koolstof (minimaal 10 ton per ha stalmest of champost) werd het bedrag iets verlaagd.

De ecoregeling voorjaarsbraak met late inzaai maïs kan opnieuw toegepast worden in 2024. Zeker met het zeer natte voorjaar kan dit voor vele landbouwers een opportuniteit bieden. Er mag dan geen enkele handeling (geen grondbewerking, geen bemesting, geen bekalking, …) uitgevoerd worden tussen 15 maart en 10 mei 2024, zodat het broedseizoen van de kievit niet verstoord wordt. Eventuele teeltresten (behalve stoppel) of eventueel vanggewas/gras moest dan wel voor 15 maart ondergewerkt zijn. De uiterste indieningsdatum voor deze ecoregeling is dus 30 april. De voorziene vergoeding voor deze regeling bedraagt 350 euro per ha.

Neem je tijd om alle voorwaarden rond de ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen te controleren. Wellicht zul je voor één of meerdere van deze regelingen in aanmerking kunnen komen, mits een correcte toepassing. Het budget hiervoor is normaal gesproken hoog genoeg om alle subsidies volledig uit te keren. Neem zeker een kijkje op Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 (perceelsgebonden steun) | Landbouw en Zeevisserij (vlaanderen.be) voor een overzicht van alle ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen.

Je kan ook steeds terecht bij je DLV-adviseur.

Contacteer ons


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten