Aandachtspunten mestbankaangifte 2024

Zoals ieder jaar moet er in het voorjaar opnieuw een mestbankaangifte ingevuld worden en dit zowel voor landbouwers als uitbaters van een verzamelpunt of bewerkings- of verwerkingseenheid. De deadline is net zoals vorig jaar 15 maart. 

Er zijn geen wijzigingen t.o.v. vorige jaren, maar we geven graag nog een aandachtspuntje mee.

LANDBOUWERS

Opslag van mestsoorten waarvoor geen forfaitaire richtwaarde beschikbaar is, moet altijd over een geldig analyseresultaat beschikken. De inhoud wordt bepaald op basis van het cascadesysteem:

  • Heb je een BSM voor een bepaald varkensmesttype aanvaard? Dan wordt deze waarde als opslagwaarde gebruikt.

  • Indien niet, geldt de meest recente analyse, genomen tussen 1/10/2023 en 31/12/2023.

  • Enkel voor varkensmengmest: Heb je geen geldige analyse, dan wordt het jaarlijks gemiddelde van alle vrachten van 2023 genomen. Hiervoor moeten er wel minstens twee vrachtanalyses gekend zijn voor 2023.

  • Indien niet, dan wordt de analyse gekozen, genomen tussen 1/01/2024 en 15/02/2024.

  • Indien geen geldig staal, én als voor dit mesttype een forfait bestaat, wordt de forfaitaire waarde toegepast.

Let op! Wanneer er dus géén forfait bestaat (denk aan dikke en dunne fractie na scheiding, mengeling, etc.), ben je niet in orde. Daarvoor krijg je een boete én wordt de inhoud van de eindstock op nul gezet. Breng dit dus tijdig in orde!

BEWERKINGS- OF VERWERKINGSEENHEID

Sinds 1 januari 2022 is het gebruik van debietmeters voor de registratie verplicht. Hierdoor valt de vraag rond het massaprotocol dus weg. 

De debietmeterstanden van de interne debietmeters worden opgevraagd. De standen die reeds gekend zijn, worden automatisch ingevuld in de mestbankaangifte. Wanneer je gebruik maakt van analoge debietmeters moeten de standen van 31 december 2023 ingevuld worden.


DEADLINE WATERAANGIFTE

Vergeet ook je wateraangifte niet tijdig in te dienen. De deadline hiervoor is 14 maart. Heb je nog vragen? Contacteer je DLV-adviseur.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten