31/12/2020: DEADLINE BEVESTIGING STATUS GEREGISTREERD GEBRUIKER VAN BIOCIDEN UIT HET GESLOTEN CIRCUIT​

Gebruikers van biociden uit het gesloten circuit zijn verplicht om zich te registreren en jaarlijks hun status als geregistreerd gebruiker te bevestigen.

Onder biociden vallen alle producten die ingezet worden ter vernietiging of bestrijding van schadelijke organismen, maar die geen gewasbeschermingsmiddel zijn (bv. ontsmettingsmiddelen, rattenvergif, insectenbestrijdingsmiddelen, …). Biociden van het gesloten circuit zijn biociden die een hoog risico inhouden voor de gezondheid. Ze zijn giftig, zeer giftig, kankerverwekkend en/of mutageen. Voor deze producten is het vaak noodzakelijk om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen en is kennis van handelen nodig. De Europese regelgeving verbiedt dan ook de verkoop en het gebruik voor het grote publiek, deze biociden zijn hoofdzakelijk voorbehouden voor professionelen.

Alle reeds geregistreerde gebruikers kregen eind november via mail hiervoor een herinnering toegestuurd. De bevestigingstermijn loopt nog tot en met 31 december 2020.

Om je status te bevestigen volstaat het om aan te melden met je e-mailadres en paswoord in de applicatie van het gesloten circuit. De bevestiging gebeurt automatisch als je eenmaal aangemeld bent. Vervolgens ontvang je nog een e-mailbevestiging.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten