30 september komt eraan, met wat moet je in orde zijn?

Heb je een brede weersverzekering afgesloten voor jouw percelen?  

Zorg er dan voor dat de premie voor deze verzekering betaald is vóór 30 september! Zo niet kom je niet in aanmerking voor de subsidie brede weersverzekering.


Heb je een mestverwerkingsplicht?  

Zorg dan dat tegen 30 september de nodige MVC’s op je rekening staan: 


Heb je een basisverwerkingsplicht

Zorg voor de nodige MVC’s op je rekening 2018 voor de basisverwerkingsplicht van 2018. 

De mestverwerkingscertificaten waarover de landbouwer beschikt, mogen voor invulling van de basisverwerkingsplicht voor maximaal 5.000 kg nettostikstof afkomstig zijn van pluimveemest die werd geproduceerd door een andere landbouwer. 


Heb je nutriëntenemissierechten (NERs) verworven, door een overname mits mestverwerking (25% NER-plicht)? 

Zorg voor de nodige MVC’s op je rekening 2018 voor je NER-plicht van 2018. 


Heb je nutriëntenemissierechten (NERs) verworven via uitbreiding na bewezen mestverwerking (NER-MVW)? 

Zorg voor de nodige MVC’s op je rekening 2019 voor je NER-MVW én uw basisverwerkingsplicht van 2019. 


Overdrachten die te laat worden ingediend, brengt de Mestbank niet in rekening. Een actueel overzicht van de MVC is terug te vinden op de certificatenrekening op het Mestbankloket.


Verplichte nitraatresidustaalnames 

Recent kreeg je een e-mail van Mestbank om aan te geven of er verplichte nitraatresidustaalnames nodig zijn op een of meerdere van jouw percelen. Afhankelijk van je bedrijfssituatie is dit op kosten van de Mestbank of op eigen kosten. 

Moet je in eigen opdracht staalnames laten nemen, vraag deze dan best aan vóór 30 september via SNapp op het Mestbankloket. Anders loop je het risico dat je laboratorium de staalname niet meer kan inplannen en je aanvraag zal moeten weigeren. Volg ook op of het laboratorium je aanvraag effectief heeft aanvaard. Hulp nodig? Contacteer dan tijdig je adviseur! 

Voor controlestalen in opdracht van de Mestbank kan je, tot uiterlijk 30 september, via het Nitraatmeldpunt melden of je aanwezig wil zijn bij de staalname en/of je band- of rijbemesting hebt toegepast na 1 juli 2020 op het geselecteerde perceel.

De VLM brengt het labo op de hoogte van die melding. Het labo zal dan contact met je opnemen, zodat je aanwezig kan zijn bij de staalname. In het geval van band- of rijbemesting zal de aangepaste bemonsteringswijze toegepast worden.  

Indien het perceel niet bemonsterbaar is (bv. niet meer in landbouwgebruik) of niet vrij toegankelijk is (bv. afgesloten), moet dit ook tijdig gemeld worden. 

Wanneer je teeltschade of oogstmislukking hebt, kan dit, in tegenstelling tot vorig jaar, vooraf niet gemeld worden. Zorg dan wel dat je de nodige bewijzen hebt voor een eventueel bezwaar achteraf! 


Heb je vragen? Contacteer je DLV-adviseur!

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten