30 juni: deadline wijziging verzamelaanvraag i.h.k.v. bemestingsrechten

In het kader van de bemestingsrechten is 30 juni de laatste dag waarop nog wijzigingen kunnen aangebracht worden. Wijzigingen aan de voor- en hoofdteelt of aan de percelen zelf, die na 30 juni worden aangebracht, hebben geen invloed meer op de bemestingsnormen en de bemestingsprognose die beschikbaar is op het Mestbankloket. 

Tegen 30 juni moeten dan ook de bemestingsrechten en de gebruiker van de hoofdteelt bij percelen in gebiedstype 2 en 3 bij dezelfde landbouwer staan om nulbemesting te vermijden.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten