Actualiteit

Rampenfonds hevige regenval en overstroming 2021 - Aanvraag tegemoetkoming indienen vóór 31 maart 2022

Midden juli 2021 veroorzaakte de hevige regenval en overstromingen in enkele regio’s uitzonderlijke schade. Dit weersfenomeen is nu erkend als algemene ramp door het Vlaams Rampenfonds in bepaalde Vlaamse steden en gemeenten. De deadline om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen is vastgesteld op 31 maart 2022. 

Opgelet: enkel landbouwers die in het jaar 2021 minstens 25% van hun totale bedrijfsareaal verzekerd hadden via een brede weersverzekering, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van de schade veroorzaakt door de hevige regenval. Voor de schade die veroorzaakt werd door overstroming, geldt deze voorwaarde NIET. 


Lees meer

Aanvragen derogatie: hoe doe je dat?

Dankzij derogatie kunnen landbouwers, rekening houdende met diverse voorwaarden, op bepaalde percelen meer dierlijke mest opbrengen dan de maximale bemestingsnorm van 170 kg N per ha. De aanvraag van derogatie bestaat uit twee stappen.

Lees meer

Download jouw inspirerende brochure over toerisme en recreatie op het platteland

Heb je plannen om een recreatieve of toeristische activiteit op te starten op het platteland? 

Laat je inspireren door onze digitale brochure!

Lees meer