Actualiteit

Wijziging vanggewasregeling door wateroverlast

De aanhoudende regen van de voorbije weken heeft op veel plaatsen akkers en velden onder water gezet. Onder andere in de Westhoek is de draagkracht van akkers onvoldoende om de oogst van bepaalde gewassen en ook de inzaai van nateelten of vanggewassen aan te vatten. De Mestbank liet dan ook weten rekening te houden met deze overmachtssituatie. 

Lees meer

Monitoring luchtzuiveringssystemen

Recent werden er enkele wijzigingen goedgekeurd met betrekking tot de VLAREM-wetgeving. Eén van deze wijzigingen heeft betrekking op de voorwaarden voor uitvoering en gebruik van ammoniakemissiearme stallen, deze zijn vastgelegd in artikel Art. 5.9.2.1bis §4 van VLAREM II.

Lees meer

NIEUW: VLIF-STEUN VOOR OPSTART VAN OF OMSCHAKELING NAAR EEN TOEKOMSTGERICHTE DUURZAME ONDERNEMINGSSTRATEGIE

Sinds 01/11/2023 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor financiële steun bij de opstart of omschakeling naar een duurzame ondernemingsstrategie op een landbouwbedrijf. Deze initiatieven kunnen variëren van traditionele landbouwactiviteiten tot verbredingsactiviteiten, zoals hoeveverwerking, korte keten verkoop, hoevetoerisme en zelfs niet-landbouwgerelateerde activiteiten. Het hoofddoel is het introduceren van nieuwe producten of diensten vanaf het landbouwbedrijf, met als doel de economische levensvatbaarheid te versterken, evenals het bevorderen van maatschappelijke en ecologische doelen.

Lees meer