Actualiteit

Europese Commissie versnelt toelating van Renure als duurzame kunstmestvervanger

De Europese Commissie heeft onlangs een langverwacht voorstel gepubliceerd met betrekking tot de versnelde toelating van RENURE (REcovered Nitrogen from maNURE) in Europa. Dit voorstel, dat op 19 april 2024 gepubliceerd werd, omvat een openbare raadpleging over het gebruik van RENURE-stoffen, waarbij de lidstaten mogelijk worden gemachtigd om het gebruik van deze stoffen tot 100 kg N/ha/jaar boven de huidige limieten van de nitraatrichtlijn (170 kg N/ha/jaar) toe te staan.

Lees meer

Versoepelingen aan boetesysteem mestdecreet goedgekeurd

Het Vlaams Parlement heeft onlangs enkele wijzigingen aan het boetesysteem van het mestdecreet goedgekeurd. Deze aanpassingen zijn het resultaat van een spoeddecreet dat de afspraken van het recente landbouwakkoord omzet.

Lees meer

Aandachtspunten verzamelaanvraag 2024

Recent viel de enveloppe van Agentschap Landbouw en Zeevisserij met het voorbereidingsformulier van je verzamelaanvraag 2024 en bijhorende fotoplannen weer in de bus. De uiterste indieningsdatum is 30 april 2024. We zetten de belangrijkste zaken voor deze campagne op een rijtje.

Lees meer