Actualiteit

Reliëfwijzigingen met of zonder omgevingsvergunning?

Wens je het reliëf in je tuin of weide plaatselijk aan te passen? Wist je dat hier bepaalde regels aan verbonden zijn? Vaak heb je hiervoor immers ook een omgevingsvergunning nodig.

Lees meer

Advies bij contracten recht van opstal voor windmolens

Heel wat landbouwers worden benaderd door firma’s die een windmolen of windmolens willen oprichten op hun land. Hiervoor wordt een contract aangeboden waarbij de firma de mogelijkheid krijgt om een recht van opstal uit te winnen. In dit contract worden de vergoedingen en voorwaarden gekoppeld aan het recht van opstal ook vastgelegd. Een dergelijk contract is quasi altijd voorwaardelijk, maar wel exclusief.

Lees meer

Vergeet je opvolgstaal niet voor behoud van bedrijfsspecifieke mestsamenstelling varkensmest

Varkensbedrijven die aantonen dat zij doorheen de tijd op hun bedrijf een stabiele samenstelling van een bepaald mestsoort hebben, kunnen gebruik maken van een ‘bedrijfsspecifieke mestsamenstelling’ of BSM. Naast de keuze voor forfait of analyse is dit dus een bijkomende keuze enkel voor varkensmest. Bedrijven die hiervoor in aanmerking komen, worden hierover bericht via het Mestbankloket en kunnen deze BSM weigeren of aanvaarden.  

Lees meer