Actualiteit

Derogatie in MAP 6: Wat moet je weten?

Dankzij derogatie kunnen landbouwers, rekening houdende met diverse voorwaarden, op bepaalde percelen meer dierlijke mest opbrengen dan de maximale bemestingsnorm van 170 kg N per ha. 

Lees meer

Brede weersverzekering – keuze verzekeraar vóór 30 april

Sinds 2020 is het mogelijk deel te nemen aan een subsidieregeling voor het afsluiten van een brede weersverzekering.  Dit moet landbouwers stimuleren zich privaat te verzekeren nu de tussenkomst van het rampenfonds bij een landbouwramp afgebouwd wordt. Wens je deel te nemen aan deze subsidieregeling dan moet je dit opgeven in de Verzamelaanvraag 2021 (deadline 30/04). De deadline van de verzamelaanvraag is in 2021 ook ineens de deadline voor je keuze van verzekeraar!  

Lees meer

Kunstmestregistratie

Terwijl in het verleden de nadruk lag op dierlijke en andere meststoffen, richt MAP 6 zich met de registratie van het gebruik en de handel van kunstmest ook op de kunstmeststoffen. De registratie gebeurt digitaal via een geautomatiseerd platform op het mestbankloket, en dit op perceelsniveau. Deze digitale registratie is verplicht vanaf 1 maand na Publicatie in het Belgisch Staatsblad. Let op, op vandaag de dag (19-01-2021) is er nog geen wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In tussentijd is het invullen van het papieren register wel verplicht. 

Met kunstmest bedoelen we hier elke stof die stikstof – of fosforverbindingen bevat en die op het land wordt aangewend ter bevordering van de gewasgroei, en die met een industrieel proces vervaardigd werd, met inbegrip van ammoniumsulfaat uit spuiwater (chemische luchtwasser).

Lees meer