Actualiteit

VLIF aanvragen in het huidige GLB

Vanaf 2023 gaat het nieuwe GLB in werking. Dit brengt ook een aantal wijzigingen met zich mee omtrent de VLIF-steun. Deze wijzigingen kunnen invloed hebben op de totale steunomvang die je kan bekomen. Het is nog mogelijk om tot 16 december 2022 een aanvraag in te dienen volgens de huidige regelgeving.

We sommen hier enkele redenen op waarom een aanvraag in het huidige GLB nog interessant zou kunnen zijn.


Lees meer

De nieuwe pachtwet: een moeilijke evenwichtsoefening

Het is al een tijdje aangekondigd dat er een wijziging van de pachtwet zat aan te komen. Recent werd een politiek akkoord bereikt. Rechtszekerheid en betaalbare grond voor landbouwers, vrijheid en een maximale opbrengst voor grondeigenaars en tenslotte overheden en natuurverenigingen die maximaal willen bebossen. Al deze verzuchtingen verzoenen was geen sinecure.

Lees meer

Opleidingsdag 1 december | Ieper

De huidige regelgeving zorgt voor heel veel vragen bij iedereen die iets wil realiseren of reeds actief is op het platteland. Om een aantal zaken uit te klaren en de mogelijkheden aan te kaarten, organiseren onze adviseurs een opleidingsdag waarin vier seminaries gepland staan. Ook betaalbaar en duurzaam bouwen komen aan bod.

Deze seminaries kunnen gevolgd worden door landbouwers, particulieren en ondernemers. Maar evengoed door notarissen, vastgoedmakelaars, banken, enz. die vastlopen op de regelgeving bij het uitwerken van eigen of klantenprojecten. 


Lees meer