Actualiteit

Jaarvergadering MTC zeer geslaagd!

De allereerste online jaarvergadering van de Milk Trading Company werd zeer gesmaakt door de leden. Naast de vorm was ook de inhoud zeer interessant. Er werd een overzicht gegeven van de resultaten van het boekjaar 2019 maar ook een overzicht van de resultaten na exact twee jaar werking.

Lees meer

30 juni: deadline wijziging verzamelaanvraag i.h.k.v. bemestingsrechten

In het kader van de bemestingsrechten is 30 juni de laatste dag waarop nog wijzigingen kunnen aangebracht worden. Wijzigingen aan de voor- en hoofdteelt of aan de percelen zelf, die na 30 juni worden aangebracht, hebben geen invloed meer op de bemestingsnormen en de bemestingsprognose die beschikbaar is op het Mestbankloket. 

Lees meer

Burenregeling via AGR-GPS uitgesteld tot 1 augustus

Het was al lang aangekondigd dat vanaf 1 juli 2020 de verplichting tot het gebruik van AGR-GPS bij burenregeling in voege zou gaan. 

Deze verplichting geldt bij afvoer van vloeibare dierlijke mest naar afnemers met percelen in gebiedstype 2 en 3, ongeacht naar waar gereden wordt (opslag, perceel type 0, etc.). 

Deze verplichting zal nu pas vanaf 1 augustus 2020 in werking treden.

Lees meer