Actualiteit

Overstromingen 2021 dan toch erkend als ramp voor Diepenbeek, Herk-de-Stad en Lummen

De overstromingen van juli 2021 brachten een uitzonderlijke schade met zich mee. De Vlaamse Regering erkende deze overstromingen daarom als ramp en bepaalde hiervoor de geografische uitgestrektheid. Inwoners en bedrijven van de opgenomen gemeenten, konden een schadedossier indienen om een schadevergoeding aan te vragen. De gemeenten Diepenbeek, Herk-de-Stad en Lummen werden tot voor kort niet opgenomen in dat besluit.

Lees meer

Het flankerend beleid

In de conceptnota PAS werden een aantal steunmogelijkheden voor getroffen bedrijven opgenomen. Zo is er onder andere een vergoedingsmogelijkheid voor de zogenaamde piekbelasters (impactscore groter dan 50%)  die het verlies van gebouwen, materiaal, dieren e.d. omvat bij stopzetting, maar ook voor reconversie bij stopzetting van alle emissies. Verder worden voorzieningen voor een koopplicht en sloopvergoeding opgenomen. Ook voor de donkeroranje bedrijven (impactscore groter dan 20% en kleiner dan 50%) is er een vergoeding voorzien in deze gevallen. Deze vergoeding zou gebaseerd worden op de onteigeningsregels.

Lees meer

Vrijwillige stopzettingsregeling varkensbedrijven

Zopas keurde de Vlaamse regering de vrijwillige warme sanering goed voor varkenshouders wiens bedrijf een impactscore heeft van meer dan 0,5% op stikstofgevoelige natuur. De uitbetaling wordt gebaseerd op het aantal varkens aanwezig in 2021 en aangegeven in de mestbankaangifte van dit voorjaar. Kort na de zomer zal de aanvraagperiode gedurende 1 maand opengesteld worden.

Lees meer