Actualiteit

Annulatie niet-ingevulde NER

Dit voorjaar heeft de overheid beslist om in het stikstofdecreet aanpassingen door te voeren aan het systeem van de nutriëntenemissierechten (NER). Sinds 2007 is deze regelgeving in voege om de grootte van de veestapel te beperken tot het aantal beschikbare NER per landbouwer. Uit cijfers van de VLM blijkt dat er ca 22 % van de totale NER niet benut werden in 2021. Daarom wil de overheid een deel van deze ‘slapende’ NER nu gaan annuleren of afromen.

Lees meer

Einde gasolieverwarming 50 ppm – mogelijke wijziging van jouw vergunning energieproducten

Sinds 1 april is er een belangrijke wijziging van kracht met betrekking tot het gebruik van stookolie (gasolie) voor stalverwarming. Voortaan mag alleen nog gasolie met een zwavelgehalte van maximum 10 ppm verkocht worden, hetgeen al verplicht was voor tractoren. Dit betekent dat het gebruik van gasolie met een zwavelgehalte van 50 ppm niet meer is toegestaan.

Lees meer

Gevolgen natte weersomstandigheden

De natte winter gevolgd door een extreem nat voorjaar laat overal zijn sporen na. Enerzijds is er een groot verschil in de stand van de gewassen, anderzijds is het voor een heel aantal percelen nog steeds onduidelijkheid welk gewas kan ingezaaid worden. Niet alleen de opbrengsten zullen lager zijn dit jaar, ook administratief kunnen er heel wat gevolgen zijn.

Lees meer