Driejaarlijkse analyse van peilputten

Bedrijven met mestopslag zijn in bepaalde gevallen verplicht controle-inrichtingen (peilputten) te plaatsen om de grondwaterkwaliteit op te volgen. 

Het gaat om bedrijven die vergund zijn voor meer dan 25.00 varkens, meer dan 1.500 grote zoogdieren andere dan varkens, meer dan 40.000 kippen (Vlarem rubrieken 9.3 t.e.m. 9.8) ofwel mestverwerkingsbedrijven die vergund zijn voor meer dan 1.000 m³ mestopslag (Vlarem rubrieken 28.2 en 28.4).

DLV helpt je verder met het plaatsen van de peilputten

Eerst worden er minstens 3 peilbuizen geplaatst om de grondwaterstromingsrichting op te meten op basis waarvan een voorstel wordt opgemaakt en ingediend bij Handhaving. Na akkoord van de Afdeling Handhaving worden eventuele bijkomende peilbuizen geplaatst en kunnen de peilbuizen bemonsterd worden. De analyseresultaten worden verwerkt in een rapport en aan Handhaving voorgelegd. De controle van het grondwater moet om de drie jaar worden uitgevoerd. 

Afdeling Handhaving gaat regelmatig ter plaatse voor de controle van landbouwbedrijven en mestverwerkers. Indien er (nog) geen peilputten aanwezig zijn wordt dit opgenomen in het verslag en zal het bedrijf in kwestie worden aangemaand dit alsnog in orde te brengen. Om aanmaningen te voorkomen zorg je dus best dat je in orde bent met de regelgeving.


Heb je vragen omtrent het uitvoeren van deze peilputdossiers? Contacteer een DLV-adviseur!


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten

Nieuwsbrief agro Inschrijven
Nieuwsbrief voor paardenhouders Inschrijven